Yasayı İhlal Nedir?

Yasayı ihlal ister cezai ister hukuki olsun, kanuna uymayan herhangi bir eylemdir. Buna hem cezai hem de medeni kanunların ihlali olan dolandırıcılık dahildir. Yasal yaralanma, yasal bir hakkın ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardır.

Sivil İtaatsizlik

Sivil itaatsizlik, hukukun üstünlüğüne karşı bir protesto yöntemidir. Bu tür protestoların amacı, hükümetin yasayı uygulamasını zorlaştıracak veya maliyetli hale getirecek şekilde yasayı değiştirmektir. Bununla birlikte, bu yöntem, dengesiz tutkuları kışkırtabileceği ve şiddete yol açabilecek yasalara saygısızlık ortamı yaratabileceği için tehlikeli de olabilir.

Sivil itaatsizlik, baskıcı bir sisteme direnmenin bir yolu ya da bu sisteme dahil olan kişinin değerleriyle uyuşmayan bir hükümet kararı olabilir. Kitlesel bir gösteriden şiddet içermeyen bir protestoya kadar çeşitli şekillerde yapılabilir. Bazı sivil itaatsizlik biçimleri yasalarca yasaklanmıştır. Böyle bir eylemde bulunmak istiyorsanız öncelikle hukuki sonuçlarının tam olarak ne olduğunu öğrenmelisiniz.

Bu suç, TCK’nın 309. maddesinde Anayasal Düzene, İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında tanımlanmıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine başkasını getirmeye veya uygulanmasını engellemeye yönelik cebir veya şiddet kullananların müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı anlamına gelir.

Millete ve Devlete Karşı Suçlar bölümünün beşinci bölümü, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aykırı suçlara ayrılmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesi ile 316. maddesi arasında bulunmaktadır.

Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar başlığı altında suç işlenmesi halinde kamu hizmetine engel suç işlenmiş olur. Anayasa düzenine karşı bir suçtan hüküm giymiş olan kişinin devlet memuru olma hakkından mahrum bırakılacaktır. Devlet Memurları Kanunu bu durumu özetlemektedir. Kanun, anayasaya ve anayasanın işleyişine karşı işlenen suçlara yönelik yaptırımların genellikle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış hapis şeklinde olduğunu belirtmektedir. Cezanın ağırlığı nedeniyle şikâyet edilebilecek suçlar listesinde yer almamaktadır.

Anayasa İhlallerinin Cezası

Türkiye Cumhuriyeti ilkelerince Anayasa ihlallerinin cezası kesinen ve yakinen sabittir. İhmaller üzerine dayalı olmayan bir fikir ideolojisine açık olmadığı yönünde ki zabıtları ile sorgu ve mahkeme tarafınca 309. Maddede yer verilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde yer almaktadır. Kanun’un ilgili maddesi çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak Anayasa’da yer alan bir kararı yürürlükten kaldırmaya veya yerine başka bir karar koymaya teşebbüs etmek Anayasa’ya aykırılık teşkil eder. Anayasaya aykırılık suçu için yaptırımlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Devletin kuruluşuna ve Anayasa’nın öngördüğü düzene dayanan ilkelerin suç işlenmesi ve zarara uğratılması amacıyla cebir veya şiddet kullanılmasının şartları belirtilir. Suç, genel kastla işlenebilen, bilerek veya isteyerek işlenebilen suçtur. Anayasayı ihlal suçunu işlemeyi ihmal etmek bir seçenek değildir.

Reisi Cumhura Fiili Saldırı

Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhura fiili saldırı ya da diğer adıyla Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı gerçekleştirme ceza gerçekçileri Türk Ceza Kanunu’nun 310. maddesinde yer almaktadır. Ülkenin siyasetini, ekonomisini ve refahını korumak için devlet başkanı da koruma altına alındı. Cumhurbaşkanı bilindiği gibi milletin başı ve temsilcisidir. Bu hüküm, Başkan’ın hayatını herhangi bir suikast veya saldırıdan korur.

Süresi dolmuş başkanın kullanılmasını yasaklayan bir hükmün ihlali saldırı değildir. Mağdur, suç işlendiğinde Başkan’ın ofisinde bulunmuş olmalıdır. Cumhurbaşkanına suikast ve saldırıda bulunan kişi müebbet hapis cezasına çarptırılır. Genel niyetle de yapılabilir. Taksirle suç işlenemez.

Yasama ve Hükümete Karşı Suç

Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesi suç için anlaşma suçunu düzenlemektedir. Suç için sözleşme yapan kişi, üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Suç sözleşmesine göre, suça iştirak suçunu işleyen kişi, suç işlenmeden veya soruşturma başlamadan önce ittifaktan ayrılırsa herhangi bir cezaya çarptırılmaz.

Yasa gerekçesi

Anayasa’nın Giriş Bölümü, siyasi gücün kurulması ve işleyişini yönetmesi gereken ilkelerin gösterilmesi gerektiğini açıklar.

Anayasal düzen ise bu ilkeleri içeren kurallar bütünüdür. Bu madde, anayasada hâkim olan ilkelerin hukuki menfaatlerini korumaktadır.

Yasal Gerekçe

Korunması gereken hukuki menfaatlerin mahiyeti “Türkiye Anayasasında öngörülen düzen” ifadesi kullanılarak açıklığa kavuşturulmuştur.

Kanunun gerekçesi, maddede tanımlanan suçun işlenebilmesi için cebir veya tehdit kullanılarak Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Bu suç tehdit ve cebir içerir. Cebir ve tehdit kavramlarının hukuki anlamlarının ve içeriklerinin ne olduğu açık değildir. Anayasal düzen ancak zorla veya tehditle değiştirilmelidir. Bu, bireylerin buna zorlanamayacağı ve düzensizliğe neden olabileceği anlamına gelir.

Avukat Hüseyin Emre DERELİ 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Sincan Fatih Anadolu Lisesinde tamamlamış, ardından 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Av. Hüseyin Emre DERELİ halen Ankara Barosuna bağlı UYAP Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Tüketici Hakları Kurulunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

    Sorunuzu yazınız
    Ankara Dereli Avukatlık
    Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
    Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.