Yardım Nafakası Nedir, Yardım Nafakası Dilekçesi

Davaları aile mahkemelerince görülen nafaka davalarında, yasa gereği olan anne, baba, çocukların karşılıklı yardım sorumlulukları değerlendirilir. Yardım nafakası nedir? Geçim sıkıntısı ve zorluk çeken davacının, kendisinden sorumlu kişilere açtığı davalara verilen addır. Ancak çocuklar için alınan nafaka ile farklıdır. Karıştırılmamalıdır. Yardım nafakası eğitim süreci için yaş sınırı olmadan yardım nafakası dilekçesi ile talep edilebilir. Yardım nafakası davaları boşanma davaları sürecinde görülen bir dava türü değildir. Bağımsız olarak bir dava süreci olmaktadır. İlgili kanundaki 364. maddede yazdığı gibi yardım nafakası talep etme hakkı; akraba, altsoy ve kardeşler için geçerlidir. Boşanma davaları dahilinde yoksulluk nafakası talebi olur.

Yardım Nafakası ile İlgili Şartlar Ve Bilgiler

Yardım nafakası ile ilgili şartları ve detay bilgileri maddeler halinde aşağıdaki sıralamak mümkündür;

 • Öncelikle boşanma davasının harici olarak yardım nafakası için zor durumda olan eğitim gören kişi tarafından bir dava açılmalıdır.
 • Bunun içinde bir avukat desteği ile aile mahkemesine, yasa gereği talep edebileceği yardım nafakasını açabilir.
 • Talep eden kişinin gerçek anlamda sıkıntılı bir durumda olması gerekmektedir. Ancak bunu net olarak ispat ederse böyle bir talepte bulunabilir. İhtiyaç boyutu, davalının kazanç ve refah durumu göz önüne alınarak nafaka miktarı belirlenir.
 • Dava sonucu kazanılan nafaka yardımı nakit ve taksitsiz olarak peşin olarak davalı tarafından ödenecektir.
 • Ancak taraflar aralarında konuşup bu yardım nafakasının ödemesini farklı bir şekle çevirebilirler.
 • Yardım nafakaları sınırsız süreyle verilmez. Nafaka alan kişinin maddi durumu düzene girdiğinde davalının yardım etmekten vazgeçme ve mahkemelerinde nafaka kararını sonlandırma durumu olabilir.
 • Yardım nafakası davası açmak için ilk adım olan yardım nafakası dilekçesi eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmalıdır. Hata durumunda başvuru reddedilebilir.
 • Bu davalarda görev ve yetkiler Türk Medeni Kanunu baz alınarak düzenlenmektedir.
 • Davanın olduğu yerde aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemesi de bu davaları görebilmektedir.
 • Bu arada mahkeme isterse şartlara durumlara göre bu nafaka yardımı konusuna onay vermeyebilir.

Yardım Nafakası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yardım nafakası nedir ve boşanma sürecindeki yoksulluk ve çocuk nafakasından farkı nedir, gördükten sonra yardım nafakası için dilekçe örneği aşağıdaki gibidir;

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne

Davacı ve Davalı isim, soyisim, T.C. No ve adres bilgileri

Vekil: Avukat hakkında kimlik bilgileri

Dava: Yardım Nafakası Talebi

Konu: Reşit davacıya eğitimi için yardım nafakası bağlanmasıdır.

Açıklamalar:

Müvekkilin anne ve davalı babası …….. tarihinde ……….. Aile Mahkemesinin ……………… sayılı dosyası gereği boşanmıştır. Davalı baba …………….. o tarihten beri ailesini terk etmiş durumdadır. Müvekkilim … yaşında bir genç kız olup, babasını yaklaşık …… seneden beri görmemektedir. Babasından maddi ve manevi anlamda da hiç destek görmemektedir. Annede işsiz olup şu an çalışmamaktadır. Akraba destekleri ile geçinir durumdadırlar. Müvekkilim üniversite öğrencisi olup, yurt parası, eğitim süreci ücretleri gibi maliyetler oldukça zor durumda kalmaktadır. Medeni kanun gereği anne ve babaların, çocuklarına eğitim süreçlerinden maddi anlamda sorumludurlar. Bu nedenlerden dolayı; uygun bir nafaka bedeli belirlenmesi ve müvekkilimin bu yaşadığı zorlukların önlenmesini talep ediyoruz.

Hukuki Nedenler: Medeni kanun ve yasal olan mevzuat

Deliller: Bilirkişiler, tanıklar, SGK kayıtları, CV ve diğerleri

Talep ve Sonuç: Yukarıdaki neden ve durumlardan dolayı ilgili kanun gereği davacıya …… TL yardım nafakası verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Ekler: Davalının CV’si, öğrenci belgesi ve yargıtay karar belgeleri, vekaletname.

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİNE

Adli Yardım Taleplidir

 

DAVACI                                            : ……..

                                                           Adres: ………

 

VEKİLİ                                              : Av. Hüseyin Emre DERELİ 

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

No: 45/A 21&22/3 Çukurambar Çankaya/Ankara

 

DAVALI                                            : …….

                                                            Adres: Mernis Adresi

KONU                                                : Yardım nafakası talepli dava dilekçemizdir.

 

HARCA ESAS DEĞER                     : Aylık 2.500 TL olmak üzere yıllık toplam 30.000 TL’dir.

 

AÇIKLAMALAR                              :

Müvekkil ……. İle annesi ve davalı babası arasındaki boşanma davası halihazırda …. Aile Mahkemesi’nin 2022/515 Esas sayılı dosyası ile derdest durumdadır. Müvekkil 29/11/1998 doğumlu ve ergin olup, bahsi geçen boşanma davasında annesi tarafından kendisi için bir talepte bulunulamamıştır.

Müvekkil, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir. (EK-1 Öğrenci Belgesi) Müvekkil haftanın 4 günü eğitim gördüğü üniversitede derslerine katılmakta, Eskişehir ilinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdunda kalmaktadır. (EK-2 Yurt Ücreti Ödeme Dekontu)

Müvekkil haftanın 4 günü üniversitedeki derslerine giderken toplu taşıma kullanmakta, beslenme giyinme, barınma, sosyalleşme ve kendini geliştirebilmesi için gerekli olan masrafları konusunda davalıdan hiçbir şekilde destek görememektedir. Müvekkilin aylık yurt ödemesi 450 TL’dir. Ülkemizde son yıllarda görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı 7’den 70’e tüm vatandaşları zorlamakta, özellikle hiçbir geliri olmayan öğrenciler bu dönemde çok büyük sıkıntılar çekmektedir.

Müvekkilin okula gittiği günlerde daha fazla olmak üzere, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği gibi beslenme giderleri bulunmaktadır. Bugün ki şartlarda bir çay ve bir simit 10 TL, ortalama bir öğlen yemeği 50-60 TL, bir akşam yemeği yine 60-70 TL’den başlamaktadır. Dolayısıyla müvekkilin yalnızca bir günde beslenme için ortalama 150 TL masraf yapması gerekmektedir. Yalnızca okula gittiği günler hesaba katıldığında müvekkilin bugünler için ayda 2.400 TL beslenme gideri bulunmaktadır. Okula gitmediği, hafta sonunu yurtta geçirdiği günler de dahil edildiğinde müvekkilin aylık 3.000 TL’ye yakın yalnızca beslenme gideri bulunmaktadır. Müvekkilin okula gidiş gelişte ulaşım masrafları da bulunmaktadır. Bu masraflar aylık ortalama 200 TL civarındadır.

Yukarıda bahsedilen giderler, müvekkilin hayatını idame ettirebilmesi, öğrenimini tamamlayabilmesi ve yaşayabilmesi için zorunlu giderleridir. Müvekkilim bu giderleri KYK tarafından aylık 850 TL olarak ödenen öğrenim kredisiyle, arkadaşlarından aldığı borçlarla karşılamaya çalışmakta, ancak başaramamaktadır. Müvekkil 1 gün tok yatıyorsa 2 gün aç yatmakta, çoğu zaman okulda yemek dahi yiyememektedir.

Bunun dışında özellikle üniversite çağında öğrencilerin sosyalleşmeye, arkadaşlarıyla buluşup muhabbet etmeye, bir kafede çay, kahve içmeye, aktiviteler yapmaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu aktiviteler lüks değil, insanca yaşayabilmenin bir gereğidir. Ancak müvekkilim, içinde bulunduğu yoksulluk sebebiyle hiçbir arkadaş ortamına girememekte, yurttan dışarıya kafasını çıkaramamaktadır.

Davalı babanın ekonomik durumu oldukça güçlü olmasına rağmen evladını bir başına bırakmıştır. Davalı baba hem bir firmada sigortalı olarak görünmekte, hem de ABCD Limited Şirketinin ortağı ve hissedarıdır. (EK-3 Ticaret Sicil Gazetesi) Bahsi geçen firmanın yıllık cirosu 10 Milyon TL’nin üzerindedir. ( Vergi dairesi ve banka kayıtları geldiğinde ortaya çıkacaktır.) Davalının yalnızca bu şirketten aylık geliri 50.000 TL civarındadır.

Davalı yan, … Aile Mahkemesinin 2022/124456 sayılı dava dosyasında ortağı olduğu şirkette çalıştığını ve gelirinin aylık 10.000 TL olduğunu belirtmiştir. (EK-4 Sosyal Durum Araştırma Raporu) Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere davalının aylık geliri 50.000 TL’den fazladır.

Müvekkilin annesi halihazırda çalışmamakta, Belediyeden sosyal yardım almakta, kendisi lehine hükmedilen bir nafaka alacağı da bulunmamaktadır. (EK-5 Müvekkilin annesinin sosyal yardım aldığına dair belge) Dolayısıyla müvekkilin annesinin müvekkile yardım etme ihtimali bulunmamaktadır.

TMK’nın 328. Maddesinde; “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır. Yasanın 364. Maddesinde; “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” denilmiştir.

Netice itibariyle yaşam ve eğitim giderlerine hiçbir katkısı bulunmayan davalı babaya karşı yardım nafakası talepli işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                      : HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                       : Aile Nüfus kayıt örneği, Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırma yazıları, … Aile Mahkemesinin 2022/124456 Esas sayılı dosyası, Öğrenci Belgesi, Masraflara ilişkin bir takım ödeme dekontları ve faturalar, Ticaret sicil gazetesi, Davalıya ait mahkemece celp edilecek banka hesap dökümleri (Listesi bilahare bildirilecektir), Vergi Dairesi Kayıtları, Müvekkilin annesinin Sosyal Yardım Aldığına dair belge, tanık(isim ve adresleri bilahare bildirilecektir), keşif, bilirkişi, Whatsapp ve SMS mesajlaşma kayıtları, yemin ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

 

NETİCE – İ TALEP                            : Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve ayrıca sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak hususlar neticesinde;

 1. Öncelikle Adli yardım talebimizin kabulüne,
 2. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil lehine dava tarihinden itibaren öncelikle tedbiren ve hükümle birlikte aylık 2.500 TL yardım nafakasına hükmedilmesine,
 3. Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı yana tahmiline,

 

Karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederim. 22/11/2022

 

Davacı Vekili

                                                                                                           Av. Hüseyin Emre DERELİ

EK:

Dilekçemizde belirtilen tüm ekler

Vekaletname sureti

Avukat Hüseyin Emre DERELİ 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Sincan Fatih Anadolu Lisesinde tamamlamış, ardından 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Av. Hüseyin Emre DERELİ halen Ankara Barosuna bağlı UYAP Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Tüketici Hakları Kurulunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.