Vekaletname Türleri Nelerdir?

Vekaletname türleri nelerdir, avukata vekalet verme işlemleri ile alakalı dereli.av.tr olarak bilgilendirici yazı oluşturduk.

 • Genel vekaletname,
 • Tapu işlemleri için verilen vekaletname,
 • Veraset ve intikal işlemleri için vekaletname,
 • Yabancı mahkeme kararının tanıma ve tenfizi için vekaletname,
 • Gayrimenkul alım satım işlemlerinde vekaletname,
 • Boşanma davası yetkisi veren vekaletname,
 • İpotek kurmak adına yetkilendirilmiş vekaletname,
 • Satış vaadi yapmak için verilen vekaletname,

Genel Vekaletname Nedir?

Bir bireyin başka bir bireyi kendi adına işlem yapması ve hareket etmesi adına yetkilendirmiş olduğunu gösteren yazılı belgelere genel vekaletname ismi verilmektedir. Bu belgede belirtilen durumlar için geçerli olan vekaletname belgeleri, kişiye temsil etme yetkisi tanımaktadır. Bu belgeler, genel olarak olabildiği gibi sınırlı yetkileri kapsayacak şekilde de olabilmektedir.

Bir sözleşme olmaları durumunda, iki taraf da kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorunda olmaktadır. Vekil olarak belirtilen kişi, kendisinden beklenmekte olan işlemleri yapması gerekmektedir. Ankara avukat aracılığı ile her türde vekaletname hazırlama işlemi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Avukata Vekalet Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Borçlar Kanunu’nun 386. Maddesinde vekalet sözleşmesi ile vekil, sözleşme gereğince kendisine yüklenmekte olan işlerin yerine getirilmesini borçlandığını belirtmektedir. Avukata vekalet vermek isteyen bireylerin ilk olarak kanuni olarak belirlenmekte olan bazı şartları taşıması gerekmektedir. Avukata vekaletname verilmesinden önce bireylerin akli dengesinin yerinde olması ve yaşların en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Bu şartları taşımakta olan bireylerin herhangi bir şekilde avukata vekalet vermesi ya da avukatın kendi adına hareket etmelerini sağlaması mümkün olmamaktadır.

Noter tarafından, vekalet verecek olan bireylerin ve vekalet verilecek olan bireylerin bilgilerini aldıktan sonra, vekalet verecek olan bireye hangi konuda vekalet verileceğini sormaktadır. Birey gerekli cevapları verdikten sonra noter huzurunda vekaletnameye tüm istenen işlemler tek tek eklenmektedir. Sonrasında hazırlanan bu sözleşme, vekalet verecek olan bireylere imzalatılarak birer nüshası da noterde kalmak üzere bireylere verilmekte ve vekaletname işlemleri tamamlanmış olmaktadır.

Vekalet Türleri Nelerdir?

Avukata dava vekaleti iki şekilde verilebilmektedir. Vekaletname belgeleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Özel Dava Vekaletnamesi: Sadece belirli bir davanın takibini içermekte olan vekaletname olarak bilinmektedir. Avukatlar, özel dava vekaletnamesi ile müvekkilini vekaletnamede belirtilen davadan başka dava temsil edememektedir.

Genel Dava Vekaletnamesi: Müvekkilin açmış olduğu ya da açacağı ve müvekkile karşı açılmış olan tüm davaları kontrol ve takip edebilmek adına verilen bir vekaletname türü olarak bilinmektedir. Vekil, genel dava vekaletnamesi ile müvekkilini başka davalarda temsil edebilmektedir.

Vekaletname Verilmesi İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet fotoğraf,
 • Vekalet verilecek olan avukatın ismi, soy ismi, kimlik numarası ve adres bilgileri,
 • Vekaleti verecek olan bireyin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer almış olduğu herhangi bir kimlik belgesi,

Bulunması gerekmektedir. Bu belgeler ve fotoğraflar ile notere başvurulması ile gerekli vekaletnameler çıkartılabilmektedir.

Vekaletname Ücreti Nedir?

Vekaletname ücretleri genel olarak verilecek vekaletnamenin konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Avukata verilecek olan vekaletname ücretleri 2023 yılı itibariyle 192 Türk Lirası olarak belirlenmiş oldu.

Avukat Hüseyin Emre DERELİ 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Sincan Fatih Anadolu Lisesinde tamamlamış, ardından 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Av. Hüseyin Emre DERELİ halen Ankara Barosuna bağlı UYAP Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Tüketici Hakları Kurulunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.