Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve ticaret faaliyetlerinin yasal çerçevede gerçekleştirilmesiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari işlemlerin yapılması, ticari sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin kuruluşu ve yönetimi, rekabet hukuku, tüketici hakları, ticari uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları kapsar.

Ticaret hukuku, genellikle ulusal düzeyde yasalar ve düzenlemelerle belirlenen kurallar ve prensipler çerçevesinde uygulanır. Bu yasalar, ticaretin adil ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, tarafların haklarını korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla oluşturulur.

Ticaret hukuku, ticari sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili konuları düzenler. Ticari sözleşmeler, iki veya daha fazla taraf arasında ticari ilişkilerin düzenlenmesi için yapılan yazılı veya sözlü anlaşmalardır. Ticaret hukuku, sözleşme serbestisi prensibi çerçevesinde tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirler.

Ayrıca, ticaret hukuku şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve sona ermesiyle ilgili konuları da düzenler. Şirketlerin kuruluşunda, sermaye yapısı, yönetim organları, hissedar hakları gibi konular belirlenir. Ticaret hukuku, şirketlerin ticaret siciline kaydedilmesi, ana sözleşme hazırlanması, yönetim organlarının yetkileri ve sorumlulukları gibi konuları da düzenler.

Rekabet hukuku da ticaret hukukunun önemli bir bölümünü oluşturur. Rekabet hukuku, piyasadaki rekabetin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve haksız rekabetin önlenmesini amaçlar. Bu kapsamda, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların ve kartellerin engellenmesi, tekel durumunu kötüye kullanma, rekabeti bozucu birleşmelerin denetlenmesi gibi konuları düzenler.

Ticaret hukuku ayrıca tüketici haklarına ilişkin düzenlemeleri de içerir. Tüketicilerin korunması, haksız ticari uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının güvence altına alınması gibi konular ticaret hukukunun önemli bir parçasını oluşturur.

Sonuç olarak, ticaret hukuku, ticari ilişkilerin düzenlenmesi, ticaret faaliyetlerinin yasal çerçevede gerçekleştirilmesi ve tarafların haklarının korunması ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Ceza Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

İcra Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

    Sorunuzu yazınız
    Ankara Dereli Avukatlık
    Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
    Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.