Sincan Boşanma Avukatı

Sincan deyince gerek nüfusu gerekse gelişmişlik düzeyi olarak Ankara ilinde ayrı bir şehir aklımıza gelir. Sincan Boşanma Avukatı Avukat Hüseyin Emre DERELİ Sincan ilçesinde ikamet eden vatandaşlara anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, tazminat, velayet, nafaka, ziynet alacağı ve mal rejimine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflara Dereli Avukatlık Bürosu ekibiyle profesyonel olarak avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Boşanma davalarının yoğun olduğu bölgeler, nüfus yoğunluğu ile paralellik göstermektedir. Sincan ilçesi 2021 yılı itibariyle TÜİK verilerine göre 561.411 kişilik bir nüfusa sahiptir. Nüfusun böyle yoğun olması evlenme ve boşanma davalarının sayısı artırmaktadır. Özellikle son yıllarda neredeyse her 5 çiftten birisinin boşandığı gözlemlenmektedir. Hal böyle olunca insanlar tecrübeli boşanma avukatı bulmanın yollarını aramaktadırlar.

Boşanma davaları her biri kendi içerisinde oldukça farklı olaylar barındıran, özel ilgi ve alaka isteyen dava türlerinden biri olup, maddi manevi tazminat, nafaka ve velayet hususlarında herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmak istemektedir.

İşinin ehli tecrübeli boşanma avukatı bulmak ve onunla çalışmak çok önemlidir. Sincan Boşanma Avukatı Hüseyin Emre Dereli yıllar içinde edindiği tecrübe ile müvekkillerinin hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve özen ile çalışmaktadır.

Taraflar, evlenirken göstermiş olduğu özeni boşanırken de göstermeli gerektiğini farkına çok geç varmakta, avukatlık ücretleri ve boşanma masrafları sebebiyle avukat tutmaktan kaçınmaktadır. Avukat Hüseyin Emre DERELİ ve kurucusu olduğu Dereli Avukatlık Bürosu müvekkillerine Sincan’da en iyi avukat hizmetini sunmayı gaye edinmiş bir avukatlık bürosudur.

Sincan Boşanma Avukatı Hüseyin Emre DERELİ Aile Hukuku alanında aşağıda belirtilen uyuşmazlıklarda taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlar;

 • Boşanma davaları
 • Nişanın Bozulması
 • Ziynet Alacağı Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Katılma ve Katkı Payı Alacağı Davaları
 • Velayet, Velayetin Değiştirilmesi veya Velayetin Kaldırılması Davaları,
 • Nesebin Reddi Davaları
 • Babalık Davaları
 • Kadına Karşı Aile içi Şiddet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davalarıdır.

Boşanma davaları hakkında sırası gelmişken kısa bir bilgilendirme yapmak gerekmektedir.

Sincan boşanma avukatı Hüseyin Emre DERELİ hem özel hem de genel boşanma sebeplerine dayanarak birçok boşanma davasında taraf vekilliği üstlenmiştir.

Özel Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda özel boşanma sebepleri beş maddede (Türk Medeni Kanunu madde 161 ile 165 arasında) düzenlenmiştir. Buna göre özel boşanma sebepleri;

 • Zina sebebiyle boşanma (TMK 161)
 • Hayata Kast sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Pek Kötü Davranış veya Onur Kırıcı Davranış sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Suç işleme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Terk sebebiyle boşanma (TMK 164)
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK 165)

Özel boşanma sebepleri spesifik bir boşanma sebebi olduğundan alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması büyük önem arz etmektedir. Özel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Kanunumuzda belirtilen olay ve koşullara uymayan hiçbir durum özel boşanma sebebi sayılamaz.

Genel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre genel boşanma sebepleri;

 • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK 166/1-2)
 • Anlaşmalı boşanma ((TMK 166/3)
 • Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma (TMK 166/4)

Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Sincan Boşanma Avukatı Hüseyin Emre Dereli anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokollerini büyük bir dikkat ve özen ile hazırlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin, çocukların durumu, nafaka, tazminat ve benzeri konularda anlaşmaya varamadıkları yahut eşlerden birinin boşanmak istemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürede sonuçlanmakta, boşanmak isteyen çiftler bu nedenle en iyi avukat ile çalışmak ve en hızlı boşanma ile davasını sonuçlandırmak istemektedirler.

Sincan Boşanma Avukatı

Sincan Boşanma Avukatı, genellikle Ankara Barosuna kayıtlı olup, Sincan ilçesinde bulunan müvekkillerine hizmet veren avukattır. Ancak Sincan Boşanma Avukatı olarak anılabilmek için illa Ankara Barosu’na kayıtlı olmak gerekmemektedir. Zira herhangi bir baroya kaydolmak Türkiye’nin her yerinde boşanma avukatlığı yapabilmek için yeterlidir.

Boşanma davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile mahkemelerinde açılır. Sincan ilçesinde ikamet etmekte olan kişiler Sincan boşanma davalarını Ankara Batı Adliyesi bünyesinde bulunan Aile mahkemelerinde açmak zorundadırlar.

Evliyken başka bir şehirde veya Ankara Batı Adliyesinin (Eski ismiyle Sincan Adliyesi) yetki sınırları dışında bir ilçede ikamet etmesine rağmen boşanma davası açmadan önce ikametini Sincan ilçesine taşıyanlar ister evli iken yaşadığı yer Aile mahkemesinde ister Ankara Batı Adliyesi Aile mahkemelerinde boşanma davası açabilmektedir. Hüseyin Emre Dereli Sincan boşanma avukatı olarak Sincan ilçesinde ikamet etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.

En iyi Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, toplumun en önemli yapı taşını oluşturan aileyi ilgilendirmekte ve evlilik birliğinin bitmesiyle sonuçlanan hukuki bir süreç olması sebebiyle eşinden boşanmak isteyen neredeyse herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmak istemektedir. Sincan Boşanma avukatları arasında en iyi boşanma avukatı diye bir ayrım yapabilmek pek mümkün değildir. Zira böyle davalarda boşanan çiftler referans olarak arkadaşlarına boşanma avukatı tavsiye etmektedir.

Boşanma davasında avukatlık ücreti 2022

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 2022 yılı itibariyle asgari 5.100,00 TL’dir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak adlandırılan bu  tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti belirlenememektedir. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Sincan Boşanma Avukatı olarak, Dereli Avukatlık Büromuzda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Sincan boşanma davası avukatlık ücreti, yukarıda da belirtildiği üzere asgari 5.100 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 12.500 TL’nin altında çekişmeli boşanma davasında taraf vekilliği hizmeti verilmemektedir.

Boşanma davası mahkeme masrafı 2022

Boşanma davası masrafları 2020 yılı itibariyle, Çekişmeli Boşanma Davası Mahkeme Masraf ve harçları 2022 yılı itibariyle toplamda 569,55 TL’dir. Bu ücret 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç, 390 TL gider avansı ve 18.15 TL vekalet pulu ücretidir.

Boşanma Avukatı Telefon Numarası

Sincan Boşanma Avukatı arayan vatandaşlarımız, avukatın adını veya soyadını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri boşanma avukatı telefon numarasını sorgulayıp öğrenebilir. Boşanma avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine boşanma avukatı tavsiye edilmişse bu boşanma avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Sincan ilçesi içinde boşanma avukatı arayış içerisindeyseniz, 0312 261 21 61 numaralı telefonu arayarak ya da 0554 383 83 95 numaralı hatta Whatsapp üzerinden mesaj göndererek boşanma avukatlık hizmetleri konusunda detaylı bilgi alabilir, ön görüşme yapabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Ödenir

Boşanma Avukatlık ücreti, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava başına peşin olarak avukata ödenir. Dereli Avukatlık Bürosunda boşanma avukatlık ücretini ve dava masraflarını peşin veya kredi kartınız ile 12 taksite kadar taksit imkanlarından faydalanarak veya kripto para varlıklarınızı kullanarak ödeyebilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.