Sincan Ağır Ceza Avukatı

Sincan Ağır Ceza Avukatı Avukat Hüseyin Emre Dereli, Sincan ilçesinde ağır ceza mahkemelerinin yargılama görevi içerisinde bulunan suçlarda, sanık veya müşteki vekili olarak taraflara Sincan Ağır Ceza avukatı kadrosu ile ağır ceza davalarında taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için Dereli Avukatlık Bürosunu kurmuştur.

Sincan Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’de avukatlıkta uzmanlık, ayrışmaya da branşlaşma mevcut değildir. Hemen herkesin internetten bir avukat ararken internete “ağır ceza avukatı” yazarak en iyi ağır ceza avukata ulaşmaya çalışmaktadır ancak bilinmelidir ki “ağır ceza avukatı” ya da “ceza avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçeği yansıtmamaktadır. Ne mevzuatta ne de hukuk literatüründe ceza avukatı, ağır ceza avukatı adında bir dal tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların dahi kendisini ceza avukatı olarak lanse etmesi etik değildir.

Halk arasında Sincan Ağır Ceza Avukatı gibi bir tanımlama, Ağır Ceza avukatı ceza yargılamalarında kanunda ön görülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan ağır ceza mahkemesinde, sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yapan avukatlar için kullanılan bir tabirdir.

Ceza hukuku, bir kişi hakkında işlemiş olduğu bir haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığını inceleyen bir hukuk dalıdır. Ceza yargılaması ise suç işlediği iddia edilen bir kişinin iddia, savunma ve yargılama sürecini ifade etmektedir. Sincan Ağır Ceza Avukatı yargılama sürecinde çok büyük bir öneme sahiptir.

Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler

Ceza Yargılamaları yalnızca yürürlükte bulunan kanunlara göre yürütülmemektedir. Bunun yanı sıra yargılamanın nasıl yapılacağını düzenleyen ceza yargılamalarına hâkim ilkeler bulunmaktadır. Ceza Yargılamalarına Hâkim Olan Temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir.

 • Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi
 • Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi
 • Ceza davasının kamusallığı ilkesi
 • Davasız yargılama olmaz ilkesi
 • Delillerin doğrudan doğruyalığı/Vasıtasızlık ilkesi
 • Duruşmanın sözlülüğü ilkesi
 • Duruşmanın aleniliği ilkesi
 • Şüpheden sanık yararlanır(in dubio pro reo) ilkesi
 • Makul sürede yargılanma ilkesi
 • Masumiyet/Suçsuzluk karinesi
 • Adil yargılanma ilkesi
 • Çelişmeli muhakeme ilkesi
 • Doğal hâkim ilkesi

Ağır Ceza Davalarında asıl savunma sözlü savunmadır. Ağır ceza avukatı aynı zamanda hatiptir. Kelimelerine hâkim olan tecrübeli ceza avukatı, bu hâkimiyetini etkili bir silah olarak kullanır, tesir eden savunmalarıyla müvekkilinin suçsuz olduğuna mahkeme heyetini ikna etmeye gayret gösterir. Yazılı savunmayı ise avukat olmayan herhangi bir hukukçu da yazabilir. Ancak yazılı savunma, mahkeme salonunda hitabetin, vücut dilinin kullanıldığı sözlü savunmaya nazaran çok daha cılız ve kuvvetsiz kalmaktadır.

Sincan Ağır Ceza Avukatı Hüseyin Emre DERELİ uzmanlık alanı olan ceza hukukunda müvekkillerine en iyi şekilde hukuki yardımda bulunmakta; şeffaf, sır saklayan, dinamik ve yenilikçi anlayışıyla problemlere çözüm bulmaktadır. Ağır Ceza Avukatı Sincan başta olmak üzere Ankara’nın birçok ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyeti yürütmektedir.

Sincan Ağır Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Sincan Ağır Ceza Avukatı hangi davalara bakar sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Sincan ceza avukatı olarak;

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında taraf vekilliği,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında sanık müdafiliği,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurularda Sincan ağır ceza avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Sincan En İyi Ceza Avukatı

Ağır Ceza Davaları, kişilerin özgürlüklerinin ellerinden alınması, hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilmesi gibi oldukça önemli sonuçlar doğurabildiğinden Ankara’da davası görülen neredeyse herkes Ankara en iyi ağır ceza avukatı ile çalışmak istemektedir. Sincan Ağır Ceza avukatları arasında en iyi ağır ceza avukatı diye bir ayrım yapabilmek mümkün değildir. Her bir kimse için en iyi ceza avukatı kendisi için en iyisi olacağını düşündüğü avukattır. Sincan ağır ceza avukatı arayışına giren kişilere böylesi davalar ile daha önceden karşılaşan arkadaşları veya dostları ağır ceza avukatı tavsiye etmektedirler.

Tecrübeli Sincan Ağır Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Ağır Ceza davaları oldukça ciddi yargılamalardır. Eğer hakkınızda ağır ceza mahkemesinde bir dava açıldıysa mahkûm olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Olası bir mahkûmiyet kararı, hayatınız ile ilgili kurduğunuz tüm planları aile hayatınız alt üst edecektir. Bu sebeple tecrübeli ağır ceza avukatıyla muhakkak kendinizi temsil ettirmek zorundasınız. Çünkü ağır ceza davalarının birçoğunda soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tecrübeli ağır ceza avukatından alacağınız hukuki yardımla birlikte etkin pişmanlık, zarar giderme gibi cezayı hafifleten veya ortadan kaldıran yasal imkanlardan faydalanarak mahkûm olmaktan kurtulabilir böylece hayatınızın geri kalanını özgür bir birey olarak geçirebilirsiniz. Bu sebeple hakkınızda yürütülen bir soruşturma veya açılmış bir ağır ceza davası bulunuyorsa Sincan Ağır Ceza Avukatı Hüseyin Emre Dereli ile irtibat kurabilirsiniz.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir

Her hizmette olduğu gibi ağır ceza avukatları da verdikleri hukuki hizmetin karşılığında emek ve mesaileri oranında müvekkillerinden ücret talep etmektedirler. Ağır Ceza Davası avukatlık ücreti yargılamanın konusuna, delil durumuna, davanın görüldüğü şehre, sanık sayısına, ön görülen cezanın üst sınırına göre değişkenlik göstermektedir.

Maddi olarak ekonomik gücünüz oranında uygun vekalet ücreti talep edecek bir avukat arayışında bulunmak oldukça yanlıştır. Burada avukatınıza ödeyeceğiniz ücreti en son düşünmeniz gerekmektedir. Konu özgürlüğünüz olduğundan, sizin için zamanını, emeğini, tecrübesini ortaya koyacak, dosyaya titizlikle çalışıp, düzenli bir şekilde bilgilendirme yapacak, sizi her duruma hazır tutacak bir ağır ceza avukatıyla çalışmanızı tavsiye etmekteyiz. Sincan Ceza avukatınızı seçerken birçok avukat ile görüşebilirsiniz ancak tercihinizi kesinlikle maddi olarak daha uygun bir ücret sebebiyle yapmamalısınız.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022

Ağır Ceza Avukatı vekalet ücretleri ağır ceza davasında taraf vekilliği yapan avukatların müvekkillerinden talep ettiği avukatlık vekalet ücretidir. Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022 yılı itibariyle asgari 10.250,00 Türk lirasıdır. AAÜT olarak adlandırılan bu asgari tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamamaktadır. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Sincan Ağır Ceza Avukatları olarak Dereli Avukatlık Bürosunda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Ağır Ceza Davası Avukatı Ücreti yukarıda belirtildiği gibi 10.250,00 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 15.000,00 TL’nin altında ağır ceza davalarında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Sincan Ağır Ceza Avukatı Ücreti Nasıl Ödenir

Ağır Ceza Avukatlık ücreti, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava başına peşin olarak avukata ödenir. Dereli Avukatlık Bürosunda ağır ceza avukatlık ücretini ve dava masraflarını peşin veya kredi kartınız ile 12 taksite kadar taksit imkanlarından faydalanarak veya kripto para varlıklarınızı kullanarak ödeyebilirsiniz.

Ağır Ceza Davası Masrafları

Ağır ceza davalarında yargılama giderleri kamu tarafından yapılmaktadır. Eğer ağır ceza davasında müşteki tarafıysanız sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulsun ya da kurulmasın aleyhinize bir yargılama giderine hükmedilmemektedir.

Ağır ceza davasında sanık olarak yargılanmakta iseniz hakkınızda mahkûmiyet hükmü kurulduğunda mahkemece yapılan masraflar tarafınıza yükletilmektedir. Bu masraf dava dosyasında yapılan giderlere göre bazen bir tebligat masrafıyla sınırlı kalırken, dosyada bilirkişi incelemesi vb. ek masraf gerektiren incelemeler yapılmış ise daha fazla miktarlara çıkabilmektedir.

Sanık olarak yargılanmak olduğunuz ağır ceza davası beraat kararı ile sonuçlanmışsa, tutuklu kaldığınız süre boyunca haksız tutuklamaya ilişkin tazminat talep hakkınız doğmakta lehinize vekalet ücretine hükmedilmektedir. Ancak ceza yargılamalarında sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca avukata aittir.

Ağır Ceza Avukatı İletişim

Ankara ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız, avukatın adını, soyadını veya baro sicil numarasını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri Sincan ceza avukatını sorgulayıp iletişim bilgilerini öğrenebilirler. Sincan ağır ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine Sincan ağır ceza avukatı tavsiye edilmişse bu ağır ceza avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Ceza avukatı Sincan ilçesi içerisinde arayış içerisindeyseniz, 0312 261 21 61 numaralı telefonu arayarak ya da 0554 383 83 95 numaralı hatta Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ağır ceza avukatlık hizmeti, ağır ceza avukatı fiyatları konusunda detaylı bilgi alabilir, ön görüşme yapabilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.