Miras Hukuku ve Ankara Miras Avukatı

Kişinin ölümü veya yokluğu halinde, miras bırakanın tereke taksimini düzenleyen hukuk dalı ve miras hukuku olarak bilinir. Miras hukuku ve Ankara miras avukatı arayışları oldukça rağbet görmektedir.

Miras hukuku, vasiyet edenin ölümü veya kaybolması halinde mal varlığının çeşitli kişiler arasında nasıl paylaştırılacağını belirler. Mirasa konu olan kanuni mirasçılar ile diğer mirasçılar arasındaki mal paylaşımı belirli sınırlamalara tabidir. Miras paylaşımı oranları kanunlarda belirtilen usule göre miras bırakanın eşinin varlığına göre farklılık göstermektedir. Ancak mirasçılar, mirasa konu olan mallardan eşit pay alacaklardır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, yaşayan bir kişinin ölümü veya yokluğu nedeniyle bir bireyin mirasını düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuk sistemi alanında, bir medeni hukuk alanı olarak Miras Hukuku ile ilgili bilinmesi gereken birkaç önemli şeyi bilmek önemlidir. En geniş alanlardan biridir. Miras hukuku davaları, çok fazla ayrıntı nedeniyle uzun olabilir.

Miras hukuku alanında ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışan avukatlar bulunmaktadır. Hukuki düzenlemeler çerçevesinde tanımlanmış herhangi bir branşlaşma bulunmamakla birlikte toplumda miras hukuku avukatı olarak adlandırılan profesyoneller bulunmaktadır. Alanında Uzman Ankara miras hukuku avukatı arayışınızda Av. Hüseyin Emre Dereli ön plana çıkmakta ve tercih edilmektedir. Sıklıkla karşılaşılan miras hukukunu ilgilendiren davalar, kendi açılarından benzersizdir. Miras hukuku uyuşmazlıklarının başlıca sebepleri şunlardır:

 • Miras kaçakçılığı,
 • Miras sürecinde mal paylaşımı,
 • Mirastan pay saklamak,
 • Tenkis kılıfı ve davası,
 • Mirasın reddi,
 • Vasiyetlerin iptali ve düzenlenmesi.

İlgili mahkemeler, miras hukukunun yukarıda belirtilen meselelerini çözmekle görevlidir. Miras hukuku alanında tanınan iki tür yasal mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçılar olarak bilinir veya mirasçı olarak belirlenir. Miras hukuku alanında yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri olan miras, kişilere bağlı olmayan ve mirasçılara verilen malları ifade etmektedir. Seçilen mirasçılar, tereke sahibinin iradesine göre belirlenir.

Miras Hukuku Davaları

Miras hukuku davaları, mal paylaşımı davalarının nasıl ele alındığını düzenleyen hükümleri içeren hukuk alanıdır. Hukuki kurallarla belirlenmiş bir şubeleşme yoktur. Bununla birlikte, tipik olarak miras meseleleriyle ilgilenen kişiler, miras hukuku avukatları olarak bilinir.

Miras Avukatı

Miras avukatı, halk arasında en çok kullanılan isim olup, miras davalarında vekillik görevini icra eden avukatları ifade eder.

Kanuna göre belirli alanlarda uzmanlaşmış ve bu alanlarda faaliyet gösteren uzmanlaşmış bir kuruluştur. Miras davasında miras avukatının önemi büyüktür. Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de avukatın uzmanlığı son derece önemlidir. Miras davalarına bakan avukat aynı zamanda miras davalarında da uzmanlaşmış olduğundan, kişilerin miras davaları için deneyimli bir miras avukatı seçmesi çok önemlidir.

Miras davası avukatı arayışınızda uzman ve deneyimli kişileri tercih etmek son derece önemlidir. Av. Hüseyin Emre Dereli, Ankara miras avukatı olarak ön planda olan branşı ile arayış içerisinde ki müvekkillerine ve kişilere hizmet sağlamaktadır.

Av. Hüseyin Emre Dereli ’ye www.dereli.av.tr adresi üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ankara Miras Avukatı

Miras hukuku, özellikle kaçakçılık veya kooperatif işlemleri amacıyla yapılan işlemler açısından kendine has sorunları olan bir alandır. Miras için Ankaralı bir avukat tarafından işlem yapılırsa hak kaybetme olasılığı çok düşüktür. Av. Hüseyin Emre Dereli bürosu miras hukukunu ilgilendiren çeşitli davalara müdahil olmaktadır. Av. Hüseyin Emre Dereli, terekenizin nasıl devredileceği ile ilgili sürecin başından sonuna kadar size yardımcı olacaktır.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk alanındaki en önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı, miras hukuku ile bağlantılıdır. Mirasın farklı mal türlerine ayrılmasına ilişkin kanun nedir? Mirasın, çalışamama veya ölüm nedeniyle birikimden paylaştırılması söz konusu olduğunda özel hususlar vardır. Vasiyetname lehdar tarafından hazırlanmışsa vasiyetnamedeki hükümler dikkate alınır.

Birkaç faktöre odaklanarak hayatlarını sürdürürken tereke planı hazırlamamış olanlar için miras paylaşımı mal paylaşımında en önemli faktör eşlerin yaşayıp yaşamadıklarıdır. Eşlerden her ikisi de hayatta ise sahip oldukları mallardan biri eşlere paylaştırılır. Geri kalanı çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Vefat halinde ölen kişi anne ve baba ile birlikte mirasçı olabilir ve kalan eş olarak sizin isteğinize tabidir. Bu durumlarda mirasçının yarısı eş, diğer yarısı da anne ve babadır. Mülk paylaşımına ilişkin eksiksiz ve doğru bilgileri, saygın bir hukuk firması olan Av. Hüseyin Emre Dereli bürosundan edinilebilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.