İcra Davaları ve Ankara İcra Avukatı

Alacaklı ve verecek arasında yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesine icra davaları denmektedir. Ankara icra avukatı prosedürlerin genel işleyişinde en uzman olan birimlerden birisidir. Büyükşehirlerde yaşanan bu tip durumlar sıklıkla boy göstermektedir.

İflas ve icra hukuku, alacaklının rızasıyla karşılanmayan borçların devlet gücü aracılığıyla özel hukuk çerçevesinde geri ödenmesi ile ilgilenir. Dolayısıyla kolluk alanında borçlu, alacaklı ve borcundan ödenmemiş bir meblağ olan bir bireyin olması gerekir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına haciz kararı verilirken icra hukuku avukatlarından destek alınır. Ankara icra avukatı arayışınızda sizlere doğru kaynağı, bilgiyi ve paylaşımı sunabilecek olan popüler avukatlardan birisi Av. Hüseyin Emre Dereli ön plana çıkmaktadır.

İcra Davaları Nelerdir?

İcra takibi ve icra davaları içeren dava türleri genel olarak borçlunun borcunu ödememesi ve borcunu ödememekte ısrar ederek alacaklısını zor durumda bırakması durumunda alacaklının mahkemeye götürülerek alacağının tahsil edilmesi işlemidir.

İcra davaları, bir avukat tarafından yürütülen bir dava türüdür. İcra davaları kendi içlerinde üç ayrı gruba ayrılmaktadır. Hüküm içeren icra takibi, ilamsız icra takibi ve ilamlı icra takibi olarak bilinmektedir. İlamlı icra takiplerinde ise mahkeme aracılığı ile işlem yapılır ve mahkeme kararına göre icra takibi yapılır. İcra sürecindeki tüm süreç hâkimin yönlendirme ve denetiminde ilerlemektedir. Kararsız icra takibi söz konusu olduğunda süreç farklıdır. Bu icra türünde, senede dayanılarak bir senet veya belgenin imzalanmasından doğan ödenmemiş borçlar için açılan bir davadır. Belgelerden doğan borçların ödenmemesinden doğan davalar ilamsız icra takibi şeklinde yapılır.

Yaşanan davalık durumunda/durumlarında taraflar ya da şahıslar kendi aralarında bu sorunu çözemeyecekleri için avukat arayışı içerisinde olmaları en doğru kararlardan birisidir. Örneğin, Ankara bölgesinde oturan kişilerin Ankara İcra Avukatı ya da Ankara İcra Davası Avukatı araması en doğru seçimlerden birisidir. Ankara ve çevre bölgeler için yüksek verimli tercih arasında yer alan Av. Hüseyin Emre Dereli ile irtibata geçmek için www.dereli.av.tr adresini kullanabilirsiniz.

İcra Avukatı

İcra hukuku avukatları, özel hukuktan doğan borcun borçlu tarafından ifa edilememesi durumunda alacakların tahsili sürecine katılırlar. Alacaklının kendi isteğiyle yerine getirmediği bir borcun ödenmesi yöntemi, borcun devlet tarafından borçluya ödenmesini gerektirecektir. Bu durumda, yetenekli ve yetenekli bir icra avukatının yardımına ihtiyacınız olması esastır.

Alacaklı ile alacaklı arasındaki uyuşmazlıklarda sürecin profesyonelce yürütülmesine yardımcı olan icra takibi konusunda uzmanlaşmış hukuk bürolarının bu alanda uzman olması gerekmektedir. Avukatlar, borçlunun bu şekilde borcunu ödeyememesi nedeniyle icra takibi başlatmakla yükümlüdür. Aynı zamanda kanuna göre başlatılan icra takibi ve alacağın tahsili işlemleri de deneyimli avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Uzman icra avukatı çözümleri için Av. Hüseyin Emre Dereli ile irtibata geçebilirsiniz. İrtibat ve bilgi için www.dereli.av.tr adresini kullanabilirsiniz. (Buraya dikkat ediniz lütfen iki tane iç linki tek bağlantı ile göndermeyiniz ve burada ki sarı alanı lütfen siliniz)

İcra Davası Ne Kadar Sürer?

Bir icra davasının tamamlanmasına ilişkin prosedür, konunun durumuna göre farklılık gösterebilir. İcra konusunun türüne, alacaklı sayısına ve genel olarak borçlunun durumuna göre dava açma yöntemi farklılık gösterebilmektedir. Bir dava için başvuruda bulunulursa, icra davalarındaki uzun kuyruklar nedeniyle prosedür birkaç ay gecikebilir.

İcra Davası Ne Zaman Düşürülür?

İcra takibi ve icra davaları durumunda, borçlu kanuna göre icra takibine itiraz etme hakkına sahiptir. Borçlu borca ​​itiraz etmiş ancak bu borcu geçerli bir sebep olarak kabul edemiyorsa, mahkeme süreci uzun bir süreç olabilir. Davanın gidişatında o borca ​​muhalefet hâkim tarafından kabul edilemezse, alacaklının başvuru anında öngördüğü şartlar aynı kaldığı sürece işleme devam edilir.

İcra işlemleri için bir süre sınırı vardır. İcra sürecinde, bu statünün süresi ilgili yasanın parametreleri dahilinde 10 yıl içinde dolabilir ve borç takas edilebilir. İcra takibi avukat tarafından yapıldığında bu süreç 20 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu nedenle bir icra takibinin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusuna en kesin cevabın 20 yıl süren bir süreç şeklinde verilmesi gerekmektedir.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

    Sorunuzu yazınız
    Ankara Dereli Avukatlık
    Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
    Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.