Nafaka Artırım Nedir, Nafaka Artırmak İçin Dilekçe Örneği

nafaka-arttirim-dilekce

Günümüz boşanma davalarının sonucunda çocuk velayeti durumuna ek olarak nafaka ödemesi de şartlara göre belirlenmekte ve davalı tarafından periyodik olarak ödenmektedir. Nafaka artırım nedir? Bu noktada nafaka ödemesi alan kişinin nafakanın artması için talep yapma hakkı vardır. Ancak bu hakkı kazanmak için gerekli koşulların ve artırım gerekliliği durumunun oluşması gerekir. Devamında ise nafaka artırmak için dilekçe hazırlanır ve başvuru yapılır.

 

Nafaka Artırım Davası İçin Geçerli Olan Şartlar Nelerdir?

Nafaka artırım amaçlı davalar, bazı durumlar geçerli olduğunda talep edilebilir. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Talebi yapabilmek için geçmişle ilgili yasal belgeler, süreçler ve şartların uygun olması ve de ispat edilmesi gerekir.
 • Ekonomik şartlardan dolayı verilen nafakanın, alan kişiye yetersiz kalmasından dolayı dava açılabilir. Bunun ispatlı olması gerekir.
 • Bu süreçte hakkaniyet ile değişime gerek duyulması en önemli konudur.
 • Artırımı talep eden kişi zaten nafakayı periyodik olarak alan kişinin kendisi olmalıdır.

 

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılabilir?

Nafaka artırımı davası açılması için gerekli şartların oluşmasını takiben dava açılma süreci için adımlara geçilmelidir. Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Nafaka alacaklısı olan kişi artırım talebini ilgili Aile Mahkemesi’ne yapabilir.
 • Nafaka artırmak için dilekçe ve ekindeki gerekli tüm belgelerle başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru için gerekli harç ve diğer ödemeler mahkeme veznesinde yapılabilir.
 • Mahkeme süreçte tarafların mali durumlarını inceler ve delillere bakar.

Nafaka Artırım Davası Harcı İçin Ne Kadar Ödenir?

Nafaka artırım davaları için harç bedeli nisbi harca olarak görülür. Bu durumda, nafaka miktarı doğrultusunda harç bedeli değişkenlik gösterir. Bu yüzden harç, davanın içeriğine göre miktar olarak değişkenlik gösterir.

Nafaka Artırım Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tamamen nafaka alan ve veren kişinin ekonomik olarak mevcut zamandaki durumu, koşulları değerlendirilir ve mahkeme tarafından bir nafaka artırımı yapılır veya yapılmaz. Eğer artırım yapılacak ise, bu oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ÜFE oranı baz alınarak belirlenir. Ancak mahkeme çok fazla bu oranlara bağlı kalmaz. Tarafların şartlarını görür, değerlendirir ve ona göre nafaka düzenlemesini yapar. Ek olarak; taraflar ve mahkeme ilk nafaka bedeli belirlenirken nafaka artırımına gerek kalmadan, gelecek seneler için artış oranını da en baştan belirleyerek mahkeme sonucuna ekleyebilirler.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Kanunen bir süre verilmemiştir. Nafaka Artırım nedir? içeriği nedir? detayları nelerdir? gibi sorular ve koşullar baz alınarak hakkaniyete uygun bir şekilde mali şartlar düzenlenir. Bu durum içinde belli bir sürenin geçer ama net bir süre yoktur.

Nafaka Artırım Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nafaka artırmak için talepte bulunmak için ilk yapılacak iş, konuyla ilgili mahkemeye sunmak amaçlı dilekçenin yazılmasıdır. Nafaka artırımı için örnek dilekçe aşağıdaki gibidir;

Nöbetçi Aile Mahkemesine;

Davalı, Davacı ve Vekil Avukat Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik No ve adres.

Dava konusu: Nafakanın artırılması talebi

Açıklamalar: Müvekkilim ve davalı arasında ………. karar gereği boşanma gerçekleşmiştir. Karar gereği müşterek çocuk ……….’in velayeti müvekkilime verilmiş olup takdir edilen nafaka …….. yılı için ……… TL’dir. Müvekkilimin işsiz olması ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamama durumundan dolayı, nafaka yetersiz kalmaktadır. Nafaka bedelinin ………. TL’ye artırılması dava ve talebimizdir.

Deliller; Geçmişle ilgili kararlar, tanıklar, tanık beyanları, mali durumun araştırılması.

Hukuki nedenler; Türk Medeni Kanunu 61000 sayılı kanun hükümleri.

Sonuç ve Talep: Yukarıda yazan açıklamanın özeti.

Tarih bilgisi ve vekil bilgi ve imzası.

Nafaka Arttırım Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                : İsim Soyisim TCKN: ….

                                               Adres

 

VEKİLİ                                  : Av. Hüseyin Emre DERELİ

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 45/A 21&22/3 Çukurambar Çankaya Ankara                                

 

DAVALI                                 : İsim Soyisim TCKN:

                                               Adres

 

 1. KONUSU : Müvekkil ve davalının müşterek çocukları Sevgi için hükmedilen iştirak nafakasının aylık 2.000 TL’ye yükseltilmesi talebimizdir.

 

H.E.D                                     : 24.000 TL

 

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil ile davalı yan, …… Aile Mahkemesi’nin  ….. Esas, ….. Karar ve ….. tarihli kararı ile boşanmışlardır. İşbu boşanma dosyası …… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-1 Gerekçeli Karar)

Boşanma dava dosyasında müşterek çocuk hükmedilen nafaka 500 TL olarak hüküm altına alınmış ve yıllık %10 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir. (EK-2 Gerekçeli Karar) Müşterek çocuk lehine hükmedilen nafaka halihazırda 600 TL olarak ödenmektedir.

Müşterek çocuk için hükmedilen iştirak nafakası, müvekkilin ve müşterek çocuğun somut durumu, ülkede artan olağanüstü enflasyon dikkate alındığında ihtiyaçları karşısında yetersiz kalmıştır.

Müşterek çocuk nafakaya hükmedildiği tarihte 2 yaşındayken şu anda 7 yaşına girmiştir. İştirak nafakasının hükmedildiği tarihte herhangi bir eğitim gideri bulunmayan müşterek çocuğun, müvekkilin ekonomik durumunu oldukça zorlayan eğitim giderleri bulunmaktadır.

Müşterek çocuk Sevgi geçtiğimiz yıl müvekkil tarafından dışa dönük ve biraz daha aktif bir çocuk olması amacıyla kreşe gönderilmiş, yalnızca geçen yıl aylık olarak kreşe 950 TL ödeme yapılmıştır. Bununla birlikte müşterek çocuğun kreşte kullandığı kırtasiye eşyaları için aylık ortalama 250 TL civarında kırtasiye gideri yapılmaktadır. Yine müşterek çocuğun kreşte aldığı eğitim boyunca ilgili eğitim kurumu tarafından her ay farklı kalemlerde giderler talep edilmiş, müvekkil yalnızca müşterek çocuğu kreşe gönderebilmek için aylık ortalama 1.500 TL masraf yapmıştır.

Ülkemizde son yıllarda görülen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı özellikle asgari ücret ve altında geliri bulunan kişileri oldukça zorlamaktadır. Müvekkil bu artışlar sebebiyle müşterek çocuğun giyim, gıda, sağlık ve eğitim masraflarına tek başına yetişememekte, davalı tarafından ödenen iştirak nafakası ile müşterek çocuğa bir mont dahi alınamamaktadır. Bugün neredeyse Türkiye’nin her ilinde bulunan ve uygun fiyatlı olarak kabul edilen LC Waikiki adlı mağazada bir çocuk montu ortalama 550-600 TL’den satılmaktadır. Aynı mağazada bir çocuk kazağı 180- 200 TL’den, bir pantolon 200-250 TL’den satılmaktadır.

Müvekkilim müşterek çocuk rahatsızlandığında, evinin yakınlarında bulunan özel sağlık kuruluşlarına götürüp muayene ettirmekte, bir muayenesi ve tetkikleri ortalama 500 TL tutmaktadır.

Müşterek çocuğun gıda giderleri de oldukça artmıştır. Nafakanın hükmedildiği tarihte ek gıdayı yeni yeni tüketebilen müşterek çocuk halihazırda yalnızca doğal ve organik gıdalarla beslenmeye çalışmakta, sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için müvekkil tarafından müşterek çocuğun beslenmesine oldukça önem verilmektedir.

 TÜİK tarafından 2022 Yılı Ağustos ayında yıllık enflasyon oranı %80,21 olarak açıklanırken, ENAG TÜFE’yi %181,37 olarak açıklamıştır.

TÜİK, 2022 yılı Ağustos ayında Yİ-ÜFE’nin bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdiğini açıklamıştır.

Müşterek çocuk lehine nafakanın hükmedildiği …. Yılı Aralık ayında Türk-İş tarafından açıklanan açlık sınırı 2.162 TL, evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 2.649,75 TL, yoksulluk sınırı 7.045 TL iken, 2022 yılı Ağustos ayında açlık sınırı 6.890 TL, yoksulluk sınırı 22.442 TL ve bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 9.000 TL olarak belirtilmiştir.

Yine Türk-iş tarafından açıklanan verilerde …. Yılı Aralık ayında 4-6 yaş grubu çocukların aylık gıda harcaması 427.59 TL iken, 2022 yılı Ağustos ayında bu rakam 1.106,64 TL olarak açıklanmıştır.

Müşterek çocuk lehine …. Yılı Aralık ayında takdir edilen 500,00 TL’lik iştirak nafakasının yalnızca Yİ-ÜFE oranlaması ile 2022 yılı Ağustos verilerine göre değeri 1.960,06 TL’dir.

Müvekkilim, halihazırda asgari ücretle çalışmaktadır. Yukarıda da izah edilmeye çalışıldığı üzere, müvekkil bırakın geçinmeyi müşterek çocuğun ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamamaktadır. Davalı yan ise boşanmadan sonra önceki işinden ayrılmış, daha yüksek maaşlı bir işte çalışmaya başlamıştır. Davalı yan işinin yanı sıra araç alım satımı yapmakta, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşmakta asgari ücretin 3 katından fazla gelir elde etmektedir.

TMK. 182/2.maddesine göre; “Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır”. Aynı Yasanın 328/1.maddesine göre de; “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile anne ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de gözönünde bulundurulur” (TMK. 330/1).

İştirak nafakasının; çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile genel ihtiyaçlarına uygun olarak ana babanın mali durumları da gözetilmek suretiyle takdiri gerekir.

Yargıtay 3. HD. E. 2015/9413 K. 2015/17192 T. 4.11.2015 ilamında; “Hükmedilen nafakanın, yerleşmiş Yargıtay Uygulamaları ve 01.01.2005 tarihi itibariyle TEFE yerine ÜFE endeksinin geçerli olduğu göz önüne alınarak “ÜFE” oranında artışına hükmedilmesi gerekirken “Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Ocak ayında yayınlanan TÜFE oranında” oranında artırılmasına karar verilmesi de doğru görülmemiştir.” diyerek hükmedilen nafakaya her yıl ÜFE oranında artış yapılması gerektiğine hükmetmiştir.

Netice itibariyle, velayeti müvekkilde bulunan müşterek çocuk lehine aylık 500 TL olarak hükmedilen ve halihazırda aylık 600 TL olarak ödenen iştirak nafakasının aylık 2.000 TL’ye artırılmasına, hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına karar verilmesini talep etme zarureti tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                        : HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER                        : Aile nüfus kaydı, SED raporları, SİR raporları, fatura ve ödeme makbuzları, …… Aile Mahkemesi’nin  ….. Esas sayılı dosya münderecatı, …… Aile Mahkemesi’nin  ….. Esas sayılı dosya münderecatı, tanık (isim ve adresleri bilahare bildirilecektir), bilirkişi(gerektiğinde), Sosyal medya paylaşımları, SMS ve Whatsapp mesajlaşma kayıtları, iş yeri müzekkere cevapları, TAKBİS ve UYAP kayıtları, banka kayıtları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

 

NETİCE – İ TALEP                : Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve ayrıca sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak hususlar neticesinde;

 1. Davamızın kabulü ile müşterek çocuk Sevgi lehine 500 TL olarak hükmedilen, halihazırda 600 TL olarak ödenen iştirak nafakasının öncelikle tedbiren ve karar ile birlikte dava tarihinden itibaren aylık 2.000 TL olarak davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine,
 2. Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı yana tahmiline,

Karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederim. 12/07/2022

                                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                           Av. Hüseyin Emre DERELİ

EK:

 1. …… Aile Mahkemesi’nin ….. Esas, ….. Karar ve ….. tarihli kararı
 2. …… Aile Mahkemesi’nin ….. Esas, ….. Karar ve ….. tarihli kararı
 3. Müşterek çocuğun giderlerine ilişkin bir takım fatura ve makbuzlar
 4. Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.