Hukuki Dilekçeler

 

Hukuki dilekçelerden kasıt, adli veya resmi makamlara verilmek üzere yazılan ve çoğunlukla kanunlar tarafından belirlenmiş dilekçelerdir. Bu dilekçeler genellikle ceza dilekçeleri, itiraz dilekçeleri, tedbir ya da duruşmaya gönderilen dilekçeler gibi bir çok çeşitlendirmesi olmaktadır.

Dereli avukatlık olarak Ankara ya da farklı illerde girdiğimiz dilekçelerden örnekler hazırladık.

Hukuki Dilekçe Örnekleri

Ağır ceza, boşanma, uyuşturucu, miras dilekçeleri gibi bir çok dilekçe örneklerini sizler için hazırladık.

Nafaka Arttırım

Çekişmeli

Kasten Yaralama

Anlaşmalı

Velayet Davası

HAGB İtiraz

Hukuki Dilekçe Nedir?

Türk hukuk sistemi, kıta Avrupası hukuk sistemine dahildir. Bu nedenle yargılama sistemi yazılı olarak yapılmaktadır. Yazılı metinlerin önemi düşünüldüğünde hukuki dilekçeler konusuna önem gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dilekçeler hukuk alanında büyük öneme sahiptir. Dava sunumları, dava açılması istemleri gibi dilekçeler avukatın kimliği gibidir.

Dilekçe yazılması konusunda öncelik dilekçenin düzgün görünmesinden yanadır. Dilekçe ele alındığı zaman özen gösterildiği anlaşılacak tasarımla oluşturulmalıdır. Ciddiyetle hazırlanmış bir dilekçe, durumun daha net bir şekilde aktarılmasında rol oynamaktadır.

Bir hukuk dilekçesi hazırlarken:

 • Dilekçe özenli hazırlanmalıdır.
 • İmla hatası, yazım hatası gibi yazılar olmamalıdır.
 • Şematik düzene uyan bir dilekçe hazırlanmalıdır.
 • Hitap kısmında büyük harf kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Dosya no, davacı-davalı-vekil isimleri doğru ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.
 • Konu ve açıklamalar kısmında resmi dil, akıcı ve anlaşılır metin yazıları tercih edilmelidir.
 • İmza eksikliği vb. eksikliklerin olmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca hukuki dilekçelerde açıklamalar kısmında usulü eksiklerin belirtilmiş olması önemlidir. Ayrıca itirazlar da yazılı olarak belirtilmelidir. Sonrasında beyanlara geçiş yapılması gereklidir.

Hukuki Makaleler

Kısmi  süreli çalışma mevzuatı, miras reddi ya da mobbing gibi konular hukuk biliminin araştırma ve hizmet verme alanına girmektedir.

Hukuk araştırmaları toplum ve insanla ilişkilidir. İktisat, sosyoloji, tarih ve psikoloji yöntemleri ile geliştirilmektedir. Hukuk araştırmaları toplumla ilişki kurmuş olmak zorundadır. Hukuk bilimi kapsamında yapılan çalışmalarda pozitif hukuk incelemeleri ön plandadır. Bu ifade, belirli bir alanda yapılan hukuki düzenlemeleri anlatmaktadır. Hukuk tarihi, felsefesi, devlet teorisi gibi konular çerçevesinde hukuksal metinler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra toplumsal ya da bireysel adalet için de bazı temellerin detaylı olarak verilmesi gereklidir.

Hukuki makaleler bu tip sorunların aydınlatılması için gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Örneğin;

 • İkinci el araç satışlarında ekspertizlerin sorumlulukları vardır. İkinci el araç satışı için ekspertiz raporlarının önemi büyüktür.
 • İnternet üzerinde marka hakkı ihlalleri bir dava konusudur. Dünya çapında yaygın hale gelen internet kullanımında sorunlar da meydana gelmektedir.
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali bir hukuk konusudur. Bu ihlallerin korunması için hukuki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tip konularda bilgi edinilmesi için araçlar hukuki makaleler olmaktadır. Bahsi geçen yasal konu, hukuk bilimine dahilse makalelerden faydalanılarak bilgilenme söz konusu olmaktadır.

Hukuki Dilekçe Nasıl Yazılır?

Hukuki dilekçeler yazılırken mutlaka alanında uzman kişilerden destek ve yardım alınması gerekmektedir. Dilekçede yapılacak en ufak hata, dilekçenin amacına ulaşması gecikebilir ya da dilekçe direk ilgili kurum tarafından ret yiyebilmektedir. Hukuki dilekçe yazarken dikkat etmeniz gereken noktalar arasında;

 1. Davanın taraflarının ad soy ad bilgileri, kimlik bilgileri, ikametgah adresleri yazması gerekmektedir.
 2. Tarafların varsa vekillerinin tüm kişisel bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
 3. Davanın sebepleri, davanın delilleri, davanın dayanağı, davanın konusu açıkça yazılması gerekmektedir.
 4. Dava konusu yapılan idari işlerin bildirim tarihlerinin yazılması gerekmektedir.
 5. İhbarname Tarihi, İhbarname numarası ve Mükellef Hesap numaraları yazılması gerekmektedir.
 6. Davanın konusu vergiye ilişkin ve vergi davası varsa verginin ve vergi cezasının türü ve yılı dilekçede yazması gerekmektedir.
 7. Mali yükümlülükler ve bunlara ait davalarda uyuşmazlık miktarları dilekçe üzerinde yazmaktadır.

Dilekçeler yazılırken genel olarak yukarıda yer alan detaylara fazlasıyla dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunların haricinde sizlere daha açıklayıcı olmak adına, Hukuki Dilekçe Örneği paylaşmak gerekirse;

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:  İsim ve Soy isim, Adres, T.C Kimlik Numarası yazılması gerekmektedir.

VEKİLİ: Vekiliniz varsa vekilinize ait isim, soy isim, yasal adres, telefon numarası ve vergi numarası gibi bilgiler eklenmelidir.

DAVALI:  İsim ve soy isim, adres, bilinmesi halinde T.C Kimlik Numarası eklenmelidir.

DAVANIN KONUSU: İşlem tarihi ve davanın kısa açıklaması buraya eklenmelidir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: Davaya konusunun davacıya yapılan yazılı bildirim tarihi buraya eklenmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

İptal veya tazminat talebinin detaylı olarak yazılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER:  Türk Medeni Kanunu gibi hangi hukuki nedenlere bağlı olarak dava açılmak isteniyorsa detaylı olarak yazılması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: …. …. … tarihli ihbarname, bilirkişi, yerleşik içtihatlar gibi delilleri buraya eklemeniz gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz olunan sebeplerle hukuka, usule ve yasaya aykırı olarak yapılan işlemin iptaline (… miktarlı tazminatın tarafıma ödenmesine), yargılama giderlerinin ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini, sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

DAVACI

İSİM – SOY İSİM

İMZA

Şeklinde hukuki dilekçelerinizi yazabilir ve vermek istediğiniz kurum ile paylaşabilirsiniz.

Hukuki Dilekçe Yazmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Hukuki dilekçe yazarken birçok farklı konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Yazılan hukuki dilekçenin, bazı püf noktalara dikkat edilmeden yazıldığında geri dönme ihtimali oldukça yüksektir. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi, davaların hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için hukuki dilekçelerin mutlaka aşağıda yer alan püf noktalara dikkat edilerek yazılması gerekmektedir.

 1. Hukuki Dilekçe yazılırken kullanılacak olan kağıt, mutlaka çizgisiz beyaz kağıt olması gerekmektedir.
 2. Hukuki Dilekçe yazılırken, el ile dilekçe yazılabileceği gibi; bilgisayar çıktısı, daktilo ya da tükenmez/dolma kalem ile dilekçeler yazılabilmektedir.
 3. Dilekçe üzerinde tarih mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Dilekçenin alt bölümünde, dilekçeyi yazan kişiye ait kaşe ya da imza mutlaka olması gerekmektedir.
 5. Dilekçe haricinde dilekçeye ait ek varsa, dilekçe sonunda mutlaka ekler başlığı altında belirtilmesi gerekmektedir.
 6. Hukuki Dilekçe yazılırken, sorun hangi kuruma yazılıyorsa, ona hitap edilerek başlanması gerekmektedir.
 7. Hukuki dilekçelerin başlangıcına konu bölümü açılması gerekmektedir. Konu 1 satırda dilekçenin içeriği hakkında bilgi verecek şekilde yazılmalıdır.
 8. Dilekçe yazılırken mutlaka resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılması gerekmektedir. Öznel ifadelerden kaçınılmalı ve nesnel ifadelere yer verilmesi gerekmektedir.
 9. Dilekçe yazılırken ciddi bir dil tercih edilmesi gerekmektedir.
 10. Dilekçe yazılırken hitap edilirken hiyerarşik düzene dikkat edilmesi gerekmektedir.
 11. Hukuki dilekçelerde talepler, resmi ve yasal çerçeve içerisinde kalmalı ve bu çerçevenin dışına çıkılmaması gerekmektedir.
 12. Dilekçeye konu olan sorun; kısa ve açık şekilde açıklanmalı ve ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişilere asla yer verilmemesi gerekmektedir.

Hukuki Dilekçe Türleri Nelerdir?

 • İdari Yargıya İlişkin Dİlekçeler
 • Ceza Davalarına İlişkin Dilekçeler
 • İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Dilekçeler
 • Düplik Dilekçesi
 • Replik Dilekçesi
 • Cevap Dilekçesi

İdari Yargıya İlişkin Dilekçeler

İdare mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan, idari yargılama süreçlerinde yazılan dilekçeleri kapsamaktadır.

Ceza Davalarına İlişkin Dilekçeler

Ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan, ceza davaları süreçlerinde yazılan dilekçeleri kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Dilekçeler

İcra mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan davalarda yazılan dilekçeleri kapsamaktadır.

Düplik Dilekçesi

Düplik dilekçeleri, davalı tarafından yazılmakta olan dilekçeler olarak bilinmektedir. Dilekçenin amacı; davacının replik dilekçesine karşı savunmalar yapmak olarak bilinmektedir.

Replik Dilekçesi

Replik dilekçeleri, davacı tarafından yazılmakta olan dilekçeler olarak bilinmektedir. Dilekçenin amacı; davalının dava dilekçesine karşı yapmış olduğu savunmalara cevap vermek olarak bilinmektedir.

Cevap Dilekçesi

Bireylerin adlarına açılan davalarda, mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı tebliğ edilmektedir. Dava dilekçeleri tebliğ olarak alındıktan sonra, daha cevap verilme süresi başlamaktadır. Bu aşamada, ilgili mahkemeler tarafından görülmekte olunan davalara cevap verme dilekçesi yazılması ve gönderilmesi gerekmektedir.

Hukuki Dilekçe Terimleri Nelerdir?

Hukuki dilekçeler yazılırken dikkat edilmesi gereken hususları yukarıda detaylı olarak sizlere aktarmış olduk. Hukuki dilekçelerde kullanılan dilin, günlük konuşma dilinden farklı olması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılan dilde seçilen kelimeler özenle seçilmektedir. Sizler için hukuki dilekçeler yazılırken tercih edilen kelimeleri sıralamış olduk.

Hukuki Dilekçe Yazılırken En Çok Kullanılan Kelimeler

 • Adli sicil
 • Ahde vefa
 • Alacağın devri
 • Alternatif uyuşmazlık çözümü
 • Arabulucu
 • Arabuluculuk
 • Aynî hak
 • Bağlam
 • Bayrak devleti
 • Bedelsiz terk
 • Beyanname
 • Bilirkişi
 • Ceza
 • Ceza ehliyeti
 • Ceza hukuku
 • Cinayet
 • Cinsel rüşt yaşı
 • CSI etkisi
 • Çapraz sorgu
 • Çevrimiçi uyuşmazlık çözümü
 • Delil
 • Devletlerin egemen eşitliği
 • Dürüstlük kuralı
 • Fonksiyon gaspı
 • Gaiplik
 • Gözaltı
 • Haciz
 • Haksız fiil
 • Haksız tahrik
 • Hamule Senedi
 • Iztırar hali
 • İctihad
 • İçtihat
 • İddet müddeti
 • İftira
 • İhsas-ı rey
 • İhtiyati tedbir
 • Kabahat
 • Kambiyo senedi
 • Kamu davası
 • Kamulaştırma
 • Kanıt yükümlülüğü
 • Kanun hükmünde kararname
 • Kanun yolu
 • Karine
 • Karşılıksız çek
 • Kast
 • Kısa duruşma
 • Kişilik hakkı
 • Kolluk kuruluşu
 • Kötüye kullanma
 • Makable şümul
 • Masumiyet karinesi
 • Meşru müdafaa
 • Mutlak butlan
 • Muvazaa
 • Mücbir sebep
 • Müdafi
 • Müzakere
 • Normatif Olgu
 • Onaylama
 • Organ veya doku ticareti
 • Önleyici gözaltı
 • Promosyon
 • Sanık
 • Savaş ilanı
 • Seçilme yaşı
 • Soğutma etkisi
 • Somutluk
 • Suç
 • Suçlama
 • Sulh
 • Şantaj
 • Şikâyet
 • Şüpheli
 • Tahkim
 • Takas
 • Takipsizlik kararı
 • Taksim
 • Taksir
 • Tarafsız ön değerlendirme
 • Tazminat
 • Tehdit
 • Temerrüt
 • Tereke
 • Tescilli marka
 • Tüm hakları saklıdır
 • Tüzel kişi
 • Uyuşmazlık hukuku
 • Uzlaştırma
 • Ültimatom
 • Vade
 • Vakaların saptanması
 • Vasiyet
 • Vatandaş
 • Vatandaşlık
 • Vekil
 • Veraset
 • Vergi iadesi
 • Vergi muafiyeti
 • Vergi rekabeti
 • Veto
 • Vicdani ret
 • Yağma
 • Yalan yere yemin
 • Yaptırım
 • Yaralama
 • Yemin
 • Yeniden görüşme
 • Yolsuzluk
 • Zaman aşımı
 • Zanlı
 • Zimmete geçirme

Hukuki Dilekçe Örnekleri Neler Olabilir?

Hukuki dilekçe olarak birçok farklı alanda dilekçe yazmak mümkün olabilmektedir. Genel olarak dilekçe yazabileceğiniz konulara ait başlıklardan birkaç tanesini sıralamak gerekirse;

 • Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi
 • Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi
 • Dava Dosyalarının Ayrılması Dilekçesi
 • Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Dilekçesi
 • Çek İptali Dilekçesi
 • Cevap Dilekçesi
 • Davaya Cevap Dilekçesi
 • Davaya Katılma Dilekçesi Hukuk
 • Dava Yangın Sigorta
 • Davayı İhbar Sigorta Şirketi
 • Davayı Kabul Dilekçesi
 • Değişiklik Davası Dilekçesi
 • Delil Listesi Dilekçesi
 • Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi
 • Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası Dilekçesi
 • Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi
 • Eski Hale Getirme Dilekçesi Hukuk
 • Evlenmeye İzin Talebi Dilekçesi
 • Evliliğin Butlanı Davası Dilekçesi
 • Gayrimenkule Müdahalenin Men-i Dilekçesi
 • Hakem Seçimi Talebi Dilekçesi
 • Haksız İhtiyati Tedbir Nedeni ile Tazminat Dilekçesi
 • İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi
 • İdari Yargının Kararını yerine Getirmemek Dilekçesi
 • İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliye Talebi Dilekçesi
 • İpotek Bedelinin Arttırılması Dilekçesi
 • Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol Dilekçesi
 • Apartman Yöneticisi Atanması Dilekçesi
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekçesi
 • Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekçesi
 • Ayrılık İstemli Dava Dilekçesi
 • Babalık Davası Dilekçesi
 • Babalık ve Nafaka Davası Dilekçesi
 • Bağımsız Bölüm Maliklerinin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Dilekçesi
 • Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava Dilekçesi
 • Boşanma Akıl Hastalığı Dilekçesi
 • Boşanma Anlaşmalı Dilekçesi
 • Boşanma Bir Yıllık Ayrılık Kararının Kesinleşmesi Dilekçesi
 • Boşanma Cürüm Sebebi ile Dilekçesi
 • Boşanma Davası Cevap Dilekçesi
 • Boşanma Davası Öncesi Terk Nedeni ile İhtar Dilekçesi
 • Boşanma Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Dilekçesi
 • Boşanma Haysiyetsizlik Nedeni ile Dilekçesi
 • Boşanma Pek Fena Muamele ve Nafaka Dilekçesi
 • Boşanma Zina Dilekçesi
 • Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekçesi
 • Alacak Davası Dilekçesi
 • Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi
 • Çalışma İzni Talebi Dilekçesi
 • Cebri Tescil Gayrimenkul Satış Vaadi Nedeni ile Dilekçesi

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.