Gayrimenkul Hukuku ve Ankara Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul ile ilgili çeşitli davalar vardır ve genellikle Gayrimenkul Hukuku adıyla anılırlar. Gayrimenkul hukuku ve Ankara gayrimenkul avukatı hizmetleri arasında genellikle eşya hukukunun bir alt dalı olan gayrimenkul davaları kapsamında ev, arsa, daire, apartman dairesi gibi taşınmaz mallara ilişkin davalara bakılmaktadır.

Gayrimenkul hukuku geniş bir alandır. Son zamanlarda genel sorunlar olarak, müteahhitlerin çoğu online mağazaları kullanarak ev satmaktadır. Bu durumda müteahhittin yapıyı taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlamaması ve alıcıya vermemesi. Tesis, sözleşmede listelenen standartları veya özellikleri karşılamıyor. Ek ücret talebi, sözleşme şartlarında belirtilenin üzerindedir. Geri alınamaz satış vaadi sözleşmelerine, sözleşmenin katı hükümleri eşlik etmelidir. Satın alınacak gayrimenkul için tapu kaydının incelenmesi. Kat mülkiyetinin yanı sıra, kira ilişkisinde hem kiracının hem de ev sahibinin hakları, yükümlülükleri ve yükümlülükleri özel ve kesin bilgi gerektirir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul, arsa, arazi ve meskenleri içeren ve özellikle inşaat için üzerinde birçok düzenlemenin yapılabileceği gayrimenkul değerlerini ifade eder. Gayrimenkul hukukunun temel ilkeleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca Toprak Koruma Kanunu ve İmar Kanunu gibi bazı özel kanunlar da hukuk alanında özel hükümler içermektedir.

Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mal devri sürecindeki müzakereler, yabancıların taşınmaz edinimlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı vatandaşlık başvuruları ile tapu kayıtlarının düzeltilmesi, ortaklıkların tasfiyesi ve kamulaştırma davalarının soruşturulması için bu alanda deneyimli bir gayrimenkul avukatı ile çalışmak ve hukuki rehberlik almak. Kendi hayatta kalmanız için çok önemlidir.

Gayrimenkul Dava Türleri

Evler ve tarlalar gibi taşınmaz malları ve arazi yapılarını içeren çeşitli gayrimenkul davaları vardır. İhtilaf durumunda, ikametgahla sonuçlanabilecek yasal işlemlerin yetkili bir avukat tarafından yürütülmesi durumunda tarafların daha hızlı sonuç almaları mümkündür.

Emlak ve Gayrimenkul Avukatı

Bir emlak avukatı ya da diğer adıyla gayrimenkul avukatı, gayrimenkulle ilgili anlaşmazlıkların çözümünde hukuki yardım sunar. Ülkemizde gayrimenkul işlemleri için izlenmesi gereken yasal prosedürler Gayrimenkul Hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır.

Genel olarak taşınmazlara ilişkin uygulamaları ve bunlardan doğan ihtilafları düzenler. Ankara Gayrimenkul hukuku avukatları, tapu iptal davaları, tescil davaları ile yabancılar ve ülkede yerleşik kişiler için gayrimenkul bağış kiralama ve satışları ile taşınmazlar üzerinde kişilik haklarının tesis edilmesi davalarının açılması ve takibini denetler.

Ankara gayrimenkul avukatı seçiminizde sizlere uzman ve deneyimli hizmet sunabilecek birisini tercih etmeniz tavsiye edilmektedir. Zira doğru yapılmayan seçimler sizlere maddi ve zaman kaybına sebebiyet verebilmektedir. Bunun için Ankara gayrimenkul avukatlarından birisi olan Av. Hüseyin Emre Dereli sıklıkla tercih edilen ve ön planda olan büro avukatlarından birisidir.

Gayrimenkul avukatı tarafından bakılan davalar, gayrimenkul sektörüne ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde başlatılan hukuki süreci özetlemektedir. Gayrimenkul avukatları bu davalara karışanları temsil eder ve dava sürecinde yer alır. Ayrıca, yargılamanın nihai sonucu hakkında karar verme sürecini izleme sorumluluğunu da üstlenirler. Aşağıdaki gayrimenkul hukuku kapsamına giren davalarda gayrimenkul konusunda uzman bir avukat ile iş birliği yapılabilir.

Ankara Gayrimenkul hukuku avukatı genellikle Gayrimenkul hukuku kapsamında şu hizmetleri sağlamaktadır:

 • İzale-i şüyu davaları,
 • Tapu kaydı ve iptali,
 • Kira alacaklarının geri ödenmesi dahil kiracının çıkarılması,
 • Bir ipoteğin kurulması ve terk edilmesi,
 • Kat mülkiyeti hukuku ile ilgili davalar,
 • Men-i müdahale davası,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Kiracının tahliye davası.

Alanında Uzman Gayrimenkul avukatı (emlak avukatı) için Av. Hüseyin Emre Dereli ile görüşerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Av. Hüseyin Emre Dereli bürosuna ulaşmak için www.dereli.av.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kamulaştırma Davaları

Mülkiyet hakkı, kanunla korunan temel bir haktır. Tapu tescil ve tapu iptali davalarının amacı, kesin olarak korunan bu hakkın ihlal edilmesini durdurmaktır. Ancak üstün kamu yararı, kişilerin mülkiyet haklarından önce kabul edilmiştir.

Devlet, kamu yararına olduğu düşüncesiyle kişilere ait olan malları, kişinin rızası olmaksızın da edinebilir. Bu süreç kamulaştırma olarak bilinir. Bunun için söz konusu taşınmazın bedelinin kamulaştırma işlemini yürüten makam tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmasız Müsadere Davaları

Daha önce de açıkladığımız gibi, idarenin şahısların taşınmazları üzerindeki mülkiyet haklarına son vermesi ve ardından taşınmazı kamu yararına kendi mülkiyetine alması yolu ile yapılan işleme kamulaştırma denir ve süreç devam eder. Ancak gerçekte idarenin bütçe sorunları veya imar planındaki değişiklikler gibi çeşitli konularda kamulaştırma prosedürüne uygun davrandığı ve mülkiyet haklarına müdahale ettiği ancak kamulaştırma yapmadığı görülmektedir. Bu gibi durumlarda, mülkiyet hakları zarar gören ve kayba uğramayan mülkü idare tarafından kamulaştırmasız olarak alınanların tazminat davası veya tazminat davası olarak anılan davaları açmaları gerekir.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.