Etimesgut Boşanma Avukatı

Etimesgut Boşanma Avukatı Avukat Hüseyin Emre DERELİ Etimesgut ilçesinde anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, tazminat, velayet, nafaka, ziynet alacağı ve mal rejimine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflara Dereli Avukatlık Bürosu ekibiyle profesyonel olarak avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Yapılan araştırmalar boşanma oranlarının her geçen gün arttığını göstermektedir. Özellikle son yıllarda neredeyse her 5 çiftten birisinin boşandığı gözlemlenmektedir. Hal böyle olunca iyi bir boşanma avukatı bulmanın da önemi artmış oldu.

Evlilik birliği ancak yasada belirtilen sebepler ile sona erebilir. Kişiler keyfine göre evlilik birliğini sona erdiremez. Boşanma; evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesidir. Boşanma aşamasına gelen kişiler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanabilirler. Her iki durumda da boşanma avukatı ile çalışmayan kişiler hem maddi hem manevi olarak zararlı çıkmaktadırlar. Maddi açıdan bu zarar boşanma avukatı ücretinin çok üstünde olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, ziynet alacağı, mal, tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türüdür. Bu gibi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak iyi bir boşanma avukatının desteği ile mümkündür.

Boşanma davasına konu edilebilecek durumlar Türk Medeni Kanunu’nda başlıklar halinde düzenlenmiştir. Fakat bu başlıklar oldukça geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla hangi olayın boşanma sebebi olabileceği hangilerinin olamayacağını belirlemek ve buna göre hareket etmek oldukça önemlidir. Hiç aklınıza bile gelmeyecek durumlar boşanma sebebi oluşturabilmektedir. Zira Aile mahkemesi hâkimi önüne gelen olayların her birini kendi içerisinde değerlendirerek kararlarını verir. Aile mahkemesi hakimlerinin geniş takdir yetkileri bulunmaktadır. Bu sebepten işinin ehli tecrübeli boşanma avukatı bulmak ve onunla çalışmak çok önemlidir. Etimesgut Boşanma Avukatı Hüseyin Emre Dereli yıllar içinde edindiği tecrübe ile müvekkillerinin hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve özen ile çalışmaktadır.

Boşanma sebepleri konularına göre genel ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri;

 • Zina sebebiyle boşanma (TMK 161)
 • Hayata Kast sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Pek Kötü Davranış veya Onur Kırıcı Davranış sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Suç işleme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Terk sebebiyle boşanma (TMK 164)
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK 165)

olmak üzere kanunda sınırlı sayıda olarak belirtilmiştir. Kanunumuzda belirtilen olay ve koşullara uymayan hiçbir durum özel boşanma sebebi sayılamaz. Hangi durumda hangi sebebe dayanılarak boşanma davası açılacağının belirlenmesi oldukça önemlidir. Haklı iken haksız duruma düşmemek için işinin ehli bir boşanma avukatına danışmak önemli olacaktır.

Kanunumuzda, genel boşanma nedenlerinden olan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanma düzenlenmiştir. Yasa koyucu hâkime ayrıntıları ile gösterilmeyen diğer bir çok durumlardan dolayı da boşanma kararı verebilme olanağı vermiştir. Eşler arasında meydana gelen olayın evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını hâkim takdir edecektir ancak davanızı açarken hangi olayların kusur olarak atfedilebileceğini uzman boşanma avukatı daha iyi bilecektir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken hangi durumlara değinmek önemlidir sorusu davanın kaderini belirleyen önemli faktörlerdendir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının koşulları kanunda belirtilmiştir fakat spesifik olarak hangi olayların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açacağı ve boşanma davasına konu edilebileceğinin kanunda tek tek belirtilmesi mümkün değildir. Burada önemli olan aile mahkemelerinin ve özellikle Yargıtay’ın ilgili dairesinin hangi durumları evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi saydığının araştırılması ve bilinmesidir. Bu da ancak işinin ehli bir boşanma avukatının tecrübesi ve çalışmaları ile mümkün olmaktadır.

Genel boşanma sebeplerinden birisi de anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma TMK m.166/3’te düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.” Aile mahkemesi hakiminin tarafları bizzat dinlemesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Bu düzenleme anlaşmalı boşanma protokolüdür. Protokolün sağlıklı bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Eşlerden birinin veya ikisinin birden tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmaması halinde ileride hak kaybı yaşamaları muhtemel olacaktır. Dereli Hukuk Bürosu olarak anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerimizin en küçük bir hak kaybı dahi yaşamamaları için gerekli dikkat ve özeni göstererek dava esnasında veya gelecekte en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmamalarını sağlamaya çalışmaktayız.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanmalara kıyasla daha uzun ve çetrefilli süreçlerdir. Boşanmak isteyen eşlerin özellikle varsa müşterek çocukların durumları, nafaka, tazminat, mallar ve eşyalar gibi konular üstünde anlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası görülür. Her bir konu kendi içerisinde özel dikkat ve özen istemektedir. Dava sürecinde çocuklar kimde kalacak, nafaka verilecek mi, ortak konutta yaşamaya devam edilebilir mi ve benzeri birçok soruya cevap aramak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda güvenilir boşanma avukatı ile çalışmak bütün bu soruların cevaplarını bulmanıza yardımcı olacağı gibi hepsiyle ayrı ayrı uğraşma probleminden de kurtulmuş olacaksınız.

Etimesgut Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile mahkemelerinde açılır. Etimesgut ilçesinde ikamet etmekte olan kişiler boşanma davalarını Ankara Batı Adliyesi bünyesinde bulunan Aile mahkemelerinde açmak zorundadırlar. Evliyken başka bir şehirde veya Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları dışında bir ilçede ikamet etmesine rağmen boşanma davası açmadan önce ikametini Etimesgut ilçesine taşıyanlar ister evli iken yaşadığı yer Aile mahkemesinde ister Ankara Batı Adliyesi Aile mahkemelerinde boşanma davası açabilmektedir. Hüseyin Emre Dereli Etimesgut boşanma avukatı olarak Etimesgut ilçesinde ikamet etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.

En iyi Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, toplumun en önemli yapı taşını oluşturan aileyi ilgilendiren ve evlilik birliğinin bitmesiyle sonuçlanan hukuki bir süreç olması sebebiyle boşanma isteyen neredeyse herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmak istemektedir. Boşanma avukatları arasında en iyi boşanma avukatı diye bir ayrım yapabilmek pek mümkün değildir. Zira böyle davalarda boşanan çiftler referans olarak arkadaşlarına boşanma avukatı tavsiye etmektedir.

Boşanma davasında avukatlık ücreti 2022

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 2022 yılı itibariyle asgari 5.100,00 TL’dir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak adlandırılan bu  tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti belirlenememektedir. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Etimesgut Boşanma Avukatı olarak, Dereli Avukatlık Büromuzda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Boşanma davası avukatlık ücreti, yukarıda da belirtildiği üzere asgari 5.100 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 12.500 TL’nin altında çekişmeli boşanma davasında taraf vekilliği hizmeti verilmemektedir.

Boşanma davası mahkeme masrafı 2022

Boşanma davası masrafları 2020 yılı itibariyle, Çekişmeli Boşanma Davası Mahkeme Masraf ve harçları 2022 yılı itibariyle toplamda 569,55 TL’dir. Bu ücret 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç, 390 TL gider avansı ve 18.15 TL vekalet pulu ücretidir.

Boşanma Avukatı Telefon Numarası

Etimesgut Boşanma Avukatı arayan vatandaşlarımız, avukatın adını veya soyadını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri boşanma avukatı telefon numarasını sorgulayıp öğrenebilir. Boşanma avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine boşanma avukatı tavsiye edilmişse bu boşanma avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Etimesgut içinde boşanma avukatı arayış içerisindeyseniz, 0312 261 21 61 numaralı telefonu arayarak ya da 0554 383 83 95 numaralı hatta Whatsapp üzerinden mesaj göndererek boşanma avukatlık hizmetleri konusunda detaylı bilgi alabilir, ön görüşme yapabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Ödenir

Boşanma Avukatlık ücreti, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava başına peşin olarak avukata ödenir. Dereli Avukatlık Bürosunda boşanma avukatlık ücretini ve dava masraflarını peşin veya kredi kartınız ile 12 taksite kadar taksit imkanlarından faydalanarak veya kripto para varlıklarınızı kullanarak ödeyebilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.