Avukatsız Boşanma Davası Açılır Mı?

avukatsiz-bosanma-davasi

Avukatsız boşanma davası açılabilir mi sorusu, son günlerde oldukça sık sorulan sorulardandır. Bu yazımızda sizlere avukatsız boşanma davası açılır mı sorusunun yanıtlarını sunuyoruz.

Aile hukuku konusunda en sık karşılaşılan dava türlerinden biri olan boşanma davası, çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmesiz boşanma davası olarak bahsedilen dava türü, anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında tarafların ortak kararı ile evlilik birliğini sona erdirmek istemeleridir. Çekişmeli boşanma davası ise taraflardan birinin başvurduğu ve aralarındaki evlilik birliğinin devam etmemesinden ötürü bu süreci sonlandırmak için anlaşmasız olarak direkt mahkemeye başvurdukları yasal yoldur.

Boşanma Davalarında Avukat

Boşanma davalarında tarafların kendilerini bir vekille temsil ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani taraflar bir avukat desteği almadan da boşanma davası açabilmektedirler. Ancak dikkat etmek gerekir ki evlilik birliğini sona erdiren ve bunun sonucunda tarafların mal rejimlerini ve varsa çocuklarının velayetini de etkileyebilecek nitelikte kararlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sayılan örnek sebepler, profesyonel bir hukuki yardım alma gerekliliğini işaret eder. Örneğin taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istiyorlarsa, aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyip mahkemenin bu protokoldeki hususları esas almasını talep edebilirler. Ancak dikkat etmek gerekir ki oluşturulan bu boşanma protokolü ile tarafların mahkemeden talepleri de şekillenmiş olacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünün profesyonel bir bakışla ve titizlikle hazırlanması, boşanma sürecinin daha sağlıklı olarak devam etmesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı olarak başlayan yani çekişmesiz boşanma davalarının bir kısmı sonradan tarafların anlaşamama durumlarından ötürü çekişmesiz hale gelebilmektedir. Değişen bu dava şekli ile tarafların birtakım delilleri kendi lehlerine ve karşı taraf aleyhine olacak şekilde dava sürecinde mahkeme ile paylaşmaları söz konusu olacaktır. Dava sürecinde, mahkeme huzurunda öne sürülen iddiaların ve delillerin sonuca etkisinin öngörülmesi taraflar tarafından her zaman mümkün olmamakta ve bir tarafın lehine olacak sonucun tam tersi şekilde aleyhine olacak şekilde takdir edilmesi mümkün olabilir. Bu sebeple mahkeme huzurunda ve dilekçelerde belirtilen iddia ve vakıaların kişinin lehine değerlendirilebilecek hamleler şeklinde öne sürülmesi, dava sonucunun avukatsız takibinde elde edilecek ilk baştaki maddi yönden artı kazanç olarak bakılacak hususun aslında tam tersi nitelikte hüküm ile eksi yönlü bir sonuca kişiyi ulaştırabilmektedir.

Boşanma davası sürecinde tüm işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığının takibini, tarafların haklarını, dava süreci sonucunda kazanımlarını en iyi takip edecek kişi de avukattır. Taraflar eğer özel olarak bir avukatı vekil tayin etmek istemiyorlar ancak hukuken dilekçe yazma ve dava süreci hakkında bilgi almak istiyorlarsa da baroların bünyesinde bulunan avukatlardan adli yardım alabilirler.

Avukatsız boşanma davası açacak kişilerin de dava açmak için ilgili mahkemeye dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Boşanma davası açmak için oluşturulacak dilekçede tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve ikametgah adresleri yer almalıdır. Dilekçenin içeriğinde ise dava konusu ve dava açma gerekçeleri ile davanın sonucunda nelerin talep edileceği de belirtilmelidir.

Avukatsız Boşanma Davası Açma Masrafları

Avukatsız boşanma davası açacak kişiler, herhangi bir avukat masrafında bulunmazlar. Kişiler sadece mahkemeye ödenecek harç ve giderlerden sorumludurlar. Her yıl bu giderler maktu yani sabit olarak belirlenmektedir. 2023 yılı için bu masraf ve giderleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Başvurma Harcı: 179,90 TL

-Vekalet Harcı: 25.60 TL

Peşin Harç: 179,90 TL

Gider Avansı: 550,00 TL

Vekalet Pulu: 40,30 TL

Sayılan bu giderlerde toplam harç tutarı 385,40 TL, masraf toplamı 550 TL olup diğer masraf tutarı olarak belirtilen vekalet pulu ücreti olan 40,30 TL ile birlikte toplamda 975,70 TL tutarında dava açmak için gerekli masrafların mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde dava açma işlemleri tamamlanmayacağından davanın açılması durumu söz konusu olmaz.

Avukatsız Boşanma Davası Açmanın Yol Açtığı Problemler Nelerdir?

Boşanma davalarını, diğer hukuk davalarından ayıran en önemli fark, bu davalarda yoğun teksif ilkesinin uygulanmasıdır. Teksif ilkesi, davada kullanılan materyal ve dokümanların, iddia ve savunmaların belirli bir usulü süreç sonuna kadar mahkemeye sunulması, öngörülen usulü sürecin tamamlanmasından sonra ileri sürülen iddia ve savunmaların veya materyal ve dokümanların mahkemece dikkate alınmamasını ifade eder. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı (Boşanma Dava Dosyalarının incelendiği Hukuk Dairesi) Sn. Ömer Uğur GENÇCAN sosyal medya paylaşımlarında da bu hususun altını özellikle çizmekte ve “Boşanma davasını AVUKAT olmadan da kazanırım sananlar: Çok iyi bilmenizi isterim ki boşanma davaları “YOĞUN TEKSİF İLKESİNİN” uygulandığı davalardandır. Son söz: MADDİ gerçeklikte  ne kadar haklı olursanız olun, ŞEKLİ gerçeklik yoksa boşanma davanızı/yolunuzu kaybedersiniz!” diyerek avukatsız boşanma davası kazanmanın ne kadar zor olduğunu kendi takipçileriyle paylaşmıştır.

Boşanma davalarında insanlar kendilerini ne kadar haklı görürse görsün, yahut ne kadar haklı olursa olsun, usulüne uygun ikame edemedikleri deliller sebebiyle davayı kaybetme ihtimalleri oldukça yüksektir. Örneğin; kendi başınıza hazırladığınız bir dava dilekçesinde tanık deliline dayanmayı unuttuysanız artık ön inceleme duruşmasından sonra bu delile dayanma ihtimaliniz bulunmamaktadır. Yahut boşanma davanızda kilit rol oynayacak bir fotoğraf elinizde varken, dilekçenizde açıkça bu delili bildirmez ve yasal süresi içerisinde bunu mahkemeye sunmazsanız, mahkeme teksif ilkesi gereği dikkate almayacaktır.

Avukatsız boşanma davası açmanın getirdiği bir diğer problem, davaların ya genellikle reddedilmesi ya da oldukça uzun sürmesidir. Avukat dosyada yaptığı etkili takip neticesinde bu süreci kısaltmakta ve müvekkillerinin nihai amaca ulaşmasını erkenden sağlayabilmektedir.

Ankara Çukurambar’da bulunan avukatlık ofisimizde yılların getirdiği tecrübe ile özellikle boşanma davaları konusunda etkin, hızlı ve çözüm odaklı çalışan boşanma avukatı Hüseyin Emre DERELİ’ye, 0312 260 06 06 numaralı hat üzerinden saat 08:00 – 20:00 saatleri arasında ulaşabilir, acil avukatlık hizmeti ihtiyaçlarınızda 7 gün 24 saat 0554 383 83 95 numaralı hat üzerinden irtibat sağlayabilirsiniz.

Avukat Hüseyin Emre DERELİ 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Sincan Fatih Anadolu Lisesinde tamamlamış, ardından 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Av. Hüseyin Emre DERELİ halen Ankara Barosuna bağlı UYAP Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Tüketici Hakları Kurulunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

    Sorunuzu yazınız
    Ankara Dereli Avukatlık
    Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
    Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.