Avukatla Çalışacak Olanların Bilmesi Gerekenler

Avukat Nedir?

Avukat, yargı önünde, tüzel ya da gerçek kişilerin haklarını savunmakta olan, yasa işlerinde ve hukuk işlerinde yol gösterici özellikleri taşımakta olan bireylere verilen mesleki unvanlara denmektedir. Avukat kelimesi, Latince kökenli olarak karşımıza çıkmakta, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına da gelebilmektedir. Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve kanunların gerektirmiş olduğu tüm koşulları taşımakta olan bireyler tarafından yapılmaktadır.

Avukatların Uzmanlık Branşları Nelerdir?

 • Uluslararası Hukuk Avukatı
 • Vergi Avukatı
 • Temyiz Avukatı
 • Tüketici Avukatı
 • İşçi-İşveren Avukatı
 • Sigorta Avukatı
 • Bilişim Avukatı
 • Şirket ve Ticaret Avukatı
 • Arabulucu Avukat
 • Uzlaştırmacı Avukat
 • İstinaf Avukatı
 • Boşanma Avukatı
 • Ceza Avukatı
 • Borç-Alacak Avukatı
 • Tazminat Avukatı
 • Miras Avukatı
 • Doktor ve Hekim Avukatı
 • Emlak ve Emlakçı Avukatı
 • İcra Takip Avukatı
 • Kamu-İdari Avukat
 • İflas Avukatı
 • Patent Marka Avukatı
 • Trafik ve Kaza Avukatı

Avukatların Görevleri Nelerdir?

1136 numaralı kanunda kamu hizmeti ve serbest meslek şeklinde tanımlanmakta olan avukatlık mesleği, temel olarak; hukuki problem ve anlaşmazlıkların kanunlara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlamakla görevli şahısları temsil etmektedir. Mesleğin gerektirdiği bir takım yükümlülükler ve görevler bulunmaktadır. Bunlar;

 • Davaların takibine ait tüm işlemleri yürütmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki bilgileri beyan etmek,
 • Çalıştığı şirketin ya da kurumların haklarını koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alabilmek, anlaşma ve sözleşmelerin bu hususlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
 • Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz ve temyiz gibi durumlarda) ait iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak,

Vekaletname İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi, Pasaport ya da Ehliyet,
 • Vekalet verilecek olan avukatın ya da avukatların isim ve soy isim bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, iletişim bilgileri,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Şirket adına vekalet verilecek ise; imza sirküsü, şirketi temsil ile görevli olan kişilerin yetki belgesi,

Gibi evrak ve fotoğrafların vekaletname alma işlemi sırasında hazır edilmesi gerekmektedir.

Avukata Vekalet Verilen Durumlar Nelerdir?

 • Boşanma davalarında,
 • Ceza davalarında,
 • İcra davalarında,
 • Mal paylaşım davalarında,
 • Alım yetkisi davalarında,
 • Satım yetkisi davalarında,
 • Tespit davalarında,

Avukatlara bir takım vekaletnameler verilebilmektedir.

Avukatla Vekalet İlişkisi Nasıl Sonlandırılmaktadır?

Borçlar kanununda bulunan 512.maddeye göre “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Vekalet akdi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesi halinde de vekalet akdi sona erer.” Şeklinde bilgi yer almaktadır. Avukatlarınız ile vekalet ilişkiniz bu maddeye göre sona ermektedir.

Avukat Hüseyin Emre DERELİ 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Sincan Fatih Anadolu Lisesinde tamamlamış, ardından 2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.2017 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak mesleğini sürdüren Av. Hüseyin Emre DERELİ halen Ankara Barosuna bağlı UYAP Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Tüketici Hakları Kurulunda aktif olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.