Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı Hüseyin Emre DERELİ Ankara ilinde boşanma, velayet, nafaka davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda taraflara boşanma avukatı Ankara kadrosu ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla Dereli Avukatlık Bürosunu kurmuştur.

bosanma-avukati-emre-dereli

Modern toplumlarda aile evlilik yoluyla kurulur. Tarihsel süreç içinde insan toplulukların yaşam biçimleri ve kültürel özellikleri değiştikçe aile biçimleri de değişim göstermiştir. Fakat topluluk ilişkilerinde aile ve akrabalık bağları siyasi ve dini otoriteler tarafından geçmişte de günümüzde de yüceltirmiştir. Aile, neslin devamı açısından en sağlıklı yapı olarak kabul görmüştür.

İşinin ehli tecrübeli boşanma avukatı bulmak ve onunla çalışmak çok önemlidir. Ankara Boşanma Avukatı Avukat Hüseyin Emre Dereli yıllar içinde edindiği tecrübe ile müvekkillerinin hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve özen ile çalışmaktadır.

Boşanma aşamasına gelen kişiler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanabilirler. Her iki durumda da boşanma avukatı ile çalışmayan kişiler hem maddi hem manevi olarak zararlı çıkmaktadırlar. Maddi açıdan bu zarar boşanma avukatı ücretinin çok üstünde olabilmektedir.

Evlenmek ne kadar doğal ise boşanma davası açmak da bir o kadar doğaldır. TÜİK verilerine göre 2015 yılında 602 bin 982 çift evlenirken, aynı yıl 205 bin 871 kişi boşanma davası açtı, 131 bin 830 çift ise boşandı.

ankara-aile-bosanma-avukati
ankara-aile-bosanma-avukati

2016’da evlilik oranı düşüş gösterip 594 bin 493 olarak tespit edilirken, boşanma davaları arttı, 212 bin 975 çiftin boşanma davası açtığı görüldü ve 126 bin 164 çift boşandı. İnsanların birbirlerine boşanma avukatı tavsiye etmesi bir alışkanlık haline geldi. 2017’de 569 bin 459’a evliliğe karşılık, 223 bin 194 boşanma davası açıldı ve 128 bin 411 çift evliliğini resmi olarak bitirdi.2018’de evliliklerin düşüşü devam etti ve 554 bin 389 evlilik gerçekleşirken, boşanmalardaki artış da sürdü: 246 bin 921. O yıl 143 bin 573 çift resmi olarak ayrıldı.2019’da evlilik oranları düşmeye devam etti, 542 bin 314 çift evlendi, 248 bin 940 çift boşandı ve 155 bin 47 evlilik sonlandı. Bu boşanmalarda güvenilir boşanma avukatlarının rolü oldukça büyüktü.

2020’de evliliklerdeki düşüş gözle görülür şekilde azalmıştı, gerçekleşen evlilik sayısı 487 bin 270 iken, açılan boşanma davası sayısı bu oranın neredeyse yarısı oranındaydı: 246 bin 561. Ve geçen yıl resmen boşanan çift sayısı ise, pandeminin hukuk alanına etkisi nedeniyle 135 bin 22 olarak tespit edildi.

Boşanma davaları her biri kendi içerisinde oldukça farklı olaylar barındıran, özel ilgi ve alaka isteyen dava türlerinden biri olup, maddi manevi tazminat, nafaka ve velayet hususlarında herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmak istemektedir. Taraflar, evlenirken göstermiş olduğu özeni boşanırken de göstermeli gerektiğini farkına çok geç varmakta, avukatlık ücretleri ve boşanma masrafları sebebiyle avukat tutmaktan kaçınmaktadır. Avukat Hüseyin Emre DERELİ ve kurucusu olduğu Dereli Avukatlık Bürosu müvekkillerine en iyi avukat hizmetini sunmayı gaye edinmiş bir avukatlık bürosudur.

Boşanmayı düşünen her bir çift boşanmanın sonuçlarını, boşanma dava süresince içinde bulunacağı psikolojik harbı düşünmeksizin hemen en iyi boşanma avukatı Ankara içinde arayışa girmektedir. Boşanma davalarında sonuç odaklı çalışmanın yanı sıra, müvekkillerin kaygılarını gidermek, bu süreçten en güçlü şekilde çıkabilmek de oldukça önemlidir. Bizler boşanma davalarında avukatlık hizmeti sunarken, öncelikle müvekkillerimizin psikolojisini ve ruhsal durumunu güçlü tutmaya gayret gösteririz.

Ankara Boşanma Avukatı Hüseyin Emre DERELİ, Ankara Boşanma Avukatı olarak, alanında uzman ve deneyimli ekibiyle ekseriyetle Ankara’da bulunan müvekkillerine hizmet vermekte, Türkiye’nin dört bir yanındaki partner avukatlık ofisleriyle irtibat halinde çalışarak öncelikle Türkiye’de sonra Balkanlar’da en iyi boşanma avukatlarından biri olarak hizmet vermeye çalışmaktadır.

Ankara Boşanma Avukatı Olarak Hangi Konularda Hizmet Veriyoruz?

Ankara Boşanma Avukatı Hüseyin Emre DERELİ Aile Hukuku alanında aşağıda belirtilen uyuşmazlıklarda taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlar;

 • Anlaşmalı Boşanma davaları
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nişanın Bozulması
 • Ziynet Alacağı Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Katılma ve Katkı Payı Alacağı Davaları
 • Velayet, Velayetin Değiştirilmesi veya Velayetin Kaldırılması Davaları,
 • Nesebin Reddi Davaları
 • Babalık Davaları
 • Kadına Karşı Aile içi Şiddet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davalarıdır.

Boşanma davaları, özellikle son yıllarda büyük bir artış göstermekte, insanlar eskiden olduğunun aksine, yaşadığı anlaşmazlıkları bir an evvel son vermek için çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma yoluna gitmektedir.

Boşanma davaları hakkında sırası gelmişken kısa bir bilgilendirme yapmak gerekmektedir.

Boşanma davası sebepleri, konularına göre özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Etkilerine göre boşanma sebepleri ise mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleridir. Ankara boşanma avukatı Hüseyin Emre DERELİ hem özel hem de genel boşanma sebeplerine dayanarak birçok boşanma davasında taraf vekilliği üstlenmiştir.

Özel Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda özel boşanma sebepleri beş maddede ( Türk Medeni Kanunu madde 161 ile 165 arasında) düzenlenmiştir. Buna göre özel boşanma sebepleri;

 • Zina sebebiyle boşanma (TMK 161)
 • Hayata Kast sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Pek Kötü Davranış veya Onur Kırıcı Davranış sebebiyle boşanma (TMK 162)
 • Suç işleme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma (TMK 163)
 • Terk sebebiyle boşanma (TMK 164)
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma (TMK 165)

Özel boşanma sebepleri spesifik bir boşanma sebebi olduğundan alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması büyük önem arz etmektedir. Özel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Kanunumuzda belirtilen olay ve koşullara uymayan hiçbir durum özel boşanma sebebi sayılamaz.

Genel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre genel boşanma sebepleri;

 • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK 166/1-2)
 • Anlaşmalı boşanma ((TMK 166/3)
 • Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma (TMK 166/4)

Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Ankara Boşanma Avukatı Hüseyin Emre Dereli anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokollerini büyük bir dikkat ve özen ile hazırlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin, çocukların durumu, nafaka, tazminat ve benzeri konularda anlaşmaya varamadıkları yahut eşlerden birinin boşanmak istemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürede sonuçlanmakta, boşanmak isteyen çiftler bu nedenle en iyi avukat ile çalışmak ve en hızlı boşanma ile davasını sonuçlandırmak istemektedirler.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı, genellikle Ankara Barosuna kayıtlı olup, Ankara’da bulunan müvekkillerine hizmet veren avukattır. Ancak Ankara Boşanma Avukatı olarak anılabilmek için illa Ankara Barosu’na kayıtlı olmak gerekmemektedir. Zira herhangi bir baroya kaydolmak Türkiye’nin her yerinde boşanma avukatlığı yapabilmek için yeterlidir. Ankara Boşanma Avukatı olarak, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Batıkent, Çayyolu, Bahçelievler, Eryaman, Balgat, Kızılay, Demetevler, Keçiören gibi ilçe ve semtler başta olmak üzere Ankara’nın tamamı ile İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Samsun, Muğla, Antalya, Adana başta olmak üzere tüm Türkiye’de boşanma avukatı hizmeti veriyoruz.

En iyi Boşanma Avukatı

Boşanma davaları, toplumun en önemli yapı taşını oluşturan aileyi ilgilendiren ve evlilik birliğinin bitmesiyle sonuçlanan hukuki bir süreç olması sebebiyle boşanma isteyen neredeyse herkes en iyi boşanma avukatı ile çalışmak istemektedir. Boşanma avukatları arasında en iyi boşanma avukatı diye bir ayrım yapabilmek pek mümkün değildir. Zira böyle davalarda boşanan çiftler referans olarak arkadaşlarına boşanma avukatı tavsiye etmektedir.

Boşanma davasında avukatlık ücreti 2023

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 2023 yılı itibariyle asgari 5.100,00 TL’dir. AAÜT olarak adlandırılan bu asgari tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamamaktadır. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Ankara Boşanma Avukatı olarak, Dereli Avukatlık Büromuzda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Boşanma davası avukatlık ücreti, yukarıda da belirtildiği üzere asgari 5.100 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 12.500 TL’nin altında çekişmeli boşanma davasında taraf vekilliği hizmeti verilmemektedir.

Boşanma davası mahkeme masrafı 2023

Boşanma davası masrafları 2020 yılı itibariyle, Çekişmeli Boşanma Davası Mahkeme Masraf ve harçları 2023 yılı itibariyle toplamda 569,55 TL’dir. Bu ücret 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç, 390 TL gider avansı ve 18.15 TL vekalet pulu ücretidir.

Boşanma Avukatı Telefon Numarası

Ankara Boşanma Avukatı arayan vatandaşlarımız, avukatın adını veya soyadını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri boşanma avukatı telefon numarasını sorgulayıp öğrenebilir. Boşanma avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine boşanma avukatı tavsiye edilmişse bu boşanma avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Boşanma avukatı Ankara içinde arayış içerisindeyseniz, +90(312) 260 06 06 numaralı telefonu arayarak ya da 0554 383 83 95 numaralı hatta Whatsapp üzerinden mesaj göndererek boşanma avukatlık hizmetleri konusunda detaylı bilgi alabilir, ön görüşme yapabilirsiniz.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti 2023

Çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 2023 yılı itibariyle AAÜT gereği asgari 9.200,00 TL’dir. Avukatlık Asgari ücret tarifesi olarak adlandırılan bu tarifenin altında vekalet ücreti kararlaştırılamamaktadır. Avukatın AAÜT altında iş yapması disiplin suçudur.

Avukatlık Büromuzda Uygulanan Avukatlık Ücret Tarifesi;

 • Çekişmeli Boşanma Davası: Minimum 45.000,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davası: Minimum 17.500,00 TL
 • Nafaka Artırım Davası: Minimum 17.500,00 TL
 • Velayetin Değiştirilmesi Davası: Minimum 25.000 TL
 • Nafakanın Kaldırılması Davası: Minimum 17.500,00 TL
 • İddet Müddeti Kaldırılması Davası: Minimum 17.500,00 TL

Boşanma Davası Mahkeme Masrafı 2023

Çekişmeli Boşanma Davasında Mahkeme Masraf ve harçları 2023 yılı itibariyle tahmini olarak toplamda 650 ile 850 TL arasında olacaktır. Bu ücret içerisinde başvurma harcı, peşin harç, gider avansı, vekalet suret harcı ve vekalet pulu ücreti bulunmaktadır.

Ankara İlçeleri Boşanma Avukatı Hizmetleri

Balgat, Çankaya, Çayyolu, Çukurambar, İncek, Yaşamkent ve Yenimahalle boşanma avukatı olarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Balgat Boşanma Avukatları

Çankaya Boşanma Avukatı

Çayyolu Boşanma Avukatı

Çukurambar Boşanma Avukatı

İncek Boşanma Avukatı

Yaşamkent Boşanma Avukatı

Yenimahalle Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı – Dereli.av.tr

Ankara Boşanma Avukatı, başta Ankara merkezli davalar olmak üzere ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç duyduğunuz hukuki danışmanlık ve Avukatlık çözümlerini sizlere sunmaktadır. Başta aile mahkemeleri olmak üzere diğer tüm mahkemelerde görülecek davalarınız için profesyonel ve sevindirecek sonuçlara hızlıca götürecek avukatlık çözümleri içi bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Nedir?

Ankara Boşanma Avukatı, vermiş olduğu hizmetlerde aile mahkemesinde görülen tüm davaları sizlere sunmaktadır. Bu davalar arasında boşanma davaları başta olmak üzere boşanma ile ilgili olsun olmasın tüm davalarda profesyonel olarak hukuki hizmetler sizlere aktarılmaktadır.

Boşanma Avukatı Hangi Davalar İle İlgilenmektedir?

Boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davaları gibi tüm davalar aile mahkemelerinde görülmektedir. Burada görülen tüm aile hukuku mahkemeleri, genel olarak Ankara Boşanma Avukatının yakından ilgilenmekte olduğu konular arasında yer almaktadır. Ankara Boşanma Avukatının genel olarak ilgilenmekte olduğu konular arasında;

 • Ziynet Alacağı Davası,
 • Mehir Alacağı Davası,
 • İddet Müddeti Kaldırılması Davası,
 • Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Çekişmeli Boşanma Davası,
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle Boşanma Davası,
 • Terk sebebiyle Boşanma Davası,
 • Boşanmada Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası,
 • Nişan Bozma ile ilgili Davalar,
 • Evlat Edinme Davası,
 • Çocuk Kaçırma Davası,
 • Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi,
 • Aile Konutu Şerhi Konulması Davası,
 • Aile Konutunun Tahsis Edilmesi Davası,
 • Zina sebebiyle Boşanma Davası,
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış nedeniyle Boşanma Davası,
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme nedeniyle Boşanma Davası,
 • Akıl Hastalığı sebebiyle Boşanma Davası,
 • Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası,
 • Nafaka Davası,
 • Nafaka Artırım Davası,
 • Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Davası,
 • Çocuk Velayet Davası,

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılmadan önce davanın çekişmeli boşanma davası mı yoksa anlaşmalı boşanma davası olarak mı açılacağı tercih edilmesi gerekmektedir. Ancak bilmek gerekir ki; her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılmaktadır. Davayı açmak için bir avukata ihtiyacınız olmasa da, sürecin fazlaca uzamaması, istenmeyen kararların aleyhinizde verilmemesi adına alanında profesyonel bir Ankara Boşanma Avukatı ile çalışmanız tavsiye edilmektedir. Böylece istediğiniz sonuçları çok daha kısa bir süre içerisinde, başarılı bir şekilde almanız mümkün olabilmektedir.

Boşanma Davalarında Delil Olarak Kabul Edilebilecek Unsurlar Nelerdir?

Özellikle çekişmeli olarak açılmakta olan davalarda, davanın tarafları delillere ihtiyaç duyabilmektedir. Davalarda kullanılabilecek deliller arasında;

 • Otel kayıtlarına ait dökümler,
 • SMS dökümleri,
 • Çekilen ya da yayınlanan Fotoğraflar,
 • Çekilen ya da yayınlanan Videolar,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar,
 • Whatsapp konuşmaları,
 • Bırakılan Notlar ve yazışmalar,
 • Tanıkların görüşleri,
 • Kamera görüntüleri ve paylaşımları,
 • Bilirkişi incelemesi ve raporları,
 • Ekonomik ve sosyal durum araştırması,
 • Banka ya da kredi kartı kayıtları ve bunların detaylı dökümleri,
 • Pasaport giriş çıkış kayıtlarıyla beraber vize alım ve kullanım bilgileri,

Gibi evraklar kullanılabilmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının ne kadar sürdüğü genel olarak boşanma davalarının türlerine göre değişmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları genel olarak 2 yıla kadar uzayabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ise, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.