Ağır Ceza Mahkemeleri

Ağır ceza mahkemeleri, ilk derece ceza yargılama süreçlerinde; kanun üzerinde yer alan ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkeme olarak karşımıza çıkmaktadır. 5235 Sayılı Kanun’da yer alan 12. maddede suç özelliği ve ceza miktarı yönünden getirilen kriterler dikkate alınarak; suçun ağır ceza gerektirip gerektirmediği hesaplanmaktadır. Ağır ceza mahkemelerine; açıkça belirtilmeyen durumlarda asliye ceza mahkemeleri bakmaktadır. 18 yaşından küçük olan ağır ceza yargılama işlemlerinde çocuk ağır ceza mahkemeleri yer almakta ve hizmet etmektedir. Buna ilave olarak herhangi bir suç nedeniyle savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararlar sulh ceza hakimliği tarafından verilmektedir.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Suçlara Bakmaktadır?

 • Yağma suçu (TCK md. 148, 149),
 • Kasten adam öldürme suçu (TCK md. 81, 82),
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),
 • Taksirle ölüme neden olma (TCK md. 85/2),
 • İrtikap suçu (TCK md. 250/1 ve 2),
 • Zimmet suçu (TCK md. 247),
 • Rüşvet suçu (TCK md. 252),
 • Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK md. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),
 • Hileli iflas suçu (TCK m. 161).
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Ağır Ceza Mahkemeleri Nerede Kurulur?

Her ilin merkezinde ve bölgelerin iş yoğunluğu göz önünde tutularak bazı ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşüne göre bakanlık tarafından kurulabilmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi Yapısı Nasıl?

Mahkemede bir adet başkan ve yeteri kadar mahkeme üyesi bulunmaktadır. Bu mahkeme genel olarak bir başkan ve iki üye ile toplanmaktadır. 5235 sayılı kanun gereğince mahkemelere; mahkeme başkanı, mahkemeye katılması gereken iki adet üye ve savcının katılım sağlaması zorunludur.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası açılabilmesi için öncelikle savcıların iddianame hazırlaması ve düzenlemesi gerekmektedir. Hazırlanan bu iddianame savcı tarafından mahkemeye sunulmalı ve mahkemenin de bunu kabul etmesi gerekmektedir. Bu işlemler sonrasında ceza davası açılabilmektedir.

Ceza Davaları Zaman Aşımı Süreleri Nelerdir?

Türk ceza kanunu madde 66’ya göre; suçun işlenmiş olduğu tarihten itibaren bir süre geçtiği halde dava açılmamış ya da dava sonuçlanmamışsa devlet tarafından cezalandırma hakkından vazgeçildiği düşünülmektedir. Türk ceza kanununda bulunan bir diğer madde olan madde 68’e göre ise; mahkumiyet hükmü kesinleştikten sonra belli bir süre geçmesiyle hükmün infaz edilmesinden vazgeçilmektedir.

 • Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilecek suçlar için: 30 sene
 • Müebbet hapis cezası verilecek suçlar için: 25 sene
 • En az 20 yıl hapis cezası verilecek suçlar için: 20 sene
 • 5 yıldan fazla 20 yıldan az hapis cezası verilecek suçlar için: 15 sene
 • 5 yıldan az hapis cezası verilecek suçlar için: 8 sene

Ceza Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Ağır Ceza Mahkemesi,

gibi mahkeme  çeşitleri hem ağır cezalara hem de ceza davalarına bakmakta olan mahkemeler arasında yer almaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu Konular Nelerdir?

 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Yağma suçu
 • İrtikap suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Kasten adam öldürme suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • İrtikap suçu
 • Anayasal düzene ilişkin suçlar
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar
 • On yıldan fazla hapis cezası, Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis gerektiren suçlar

Cezası gereği ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davaların vekilliğini yapan kişilere ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı denmektedir. Avukatlık mesleğinde diğer mesleklerde olduğu gibi alanlara ayrılma ve branşlaşma bulunmamaktadır. Hukuk fakültesini başarılı bir şekilde bitiren ve avukatlık stajını yapan herkes, ağır ceza avukatı olabilir ve bu alanlardaki davalara bakabilir.
Ağır ceza avukatları olarak söylenmekte olan avukatlar, kendi istekleri ile bu alanda dava almakta ve bu alanda kendilerini geliştirmektedir. Bu avukatların başka türdeki davaları alma hakları da bulunmaktadır. Ancak bazı prensip sahibi kişiler, bu tür alanlardaki davaları almamakta ve sadece kendi alanlarıyla ilgili davalara bakmaktadır. Bu da kişilerin yapmış olduğu bir tercihin sonucu olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Ceza Avukatlarının Bakmış Olduğu Davalar Nelerdir?

• Kasten öldürme,
• Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,
• Zimmet,
• Resmi belgede sahtecilik,
• Parada sahtecilik,
• Hileli iflas,
• Nitelikli yağma,
• Nitelikli dolandırıcılık,
• Rüşvet,
• Organ ve doku ticareti,
• İşkence,
• Cinsel saldırı,
• Çocukların cinsel istismarı,
• İntihara yönlendirme,
• İnsan ticareti,
• Devletin güvenliğine karşı suçlar
• İnsanlığa karşı suçlar ile ilgili davalarla ilgilenen avukatlardır diyebiliriz.

Ceza Avukatı Olmak İçin Yüksek Lisans Yapmaya Gerek Var Mı?

Ceza avukatları, kendilerini ağır ceza veya ceza davalarında geliştirmiş olan kişilere denmektedir. Ülkemizde avukatlar arasında henüz branşlaşma gibi bir durum olmadığı için; avukatların lisans eğitimi sonrasında herhangi bir eğitim almalarını gerektirecek bir durumları bulunmamaktadır.

Avukatların Yapmış Olduğu Stajlar Nerelerde Yapılır?

Başta ceza avukatları olmak üzere bu mesleği yapacak olan herkes;
• 15 gün boyunca Cumhuriyet Savcılığı,
• 1 ay boyunca Asliye Ceza Mahkemeleri
• 1 ay boyunca Ağır Ceza Mahkemeleri
• 1,5 ay boyunca Asliye Hukuk Mahkemeleri
• 15 gün boyunca Sulh Hukuk Mahkemeleri
• 1 ay boyunca İcra Mahkemeleri
• 15 gün boyunca Bölge İdare Mahkemesi’nde
staj yapılmakta ve uygulamalar yapılabilmektedir.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.