Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı: Dereli Avukatlık

Ağır Ceza Avukatı gibi bir tanımlama, ceza yargılamalarında kanunda ön görülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan ağır ceza mahkemesinde, sanık müdafiliği veya müşteki vekilliği yapan avukatlar için kullanılan bir tabirdir.

Ankara Ağır Ceza Avukatlardan Hüseyin Emre Dereli Ankara ilinde ağır ceza mahkemelerinin yargılama görevi içerisinde bulunan suçlarda, sanık veya müşteki vekili olarak taraflara Ankara ceza avukatı kadrosu ile birlikte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için Dereli Avukatlık Bürosunu kurmuştur.

Toplumlar kurallara tabidir. Bu kurallara aykırılıkların elbette ki birtakım yaptırımları olmaktadır. 5237 sayılı yasanın 1. maddesinde Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Suç TDK’da “Yasalara aykırı davranış, cürüm” olarak ifade edilmektedir. Suç olduğu iddia edilen bir fiil ile ilgili olarak fail hakkında yargılama yapılabilmesi için, bu fiilin dava konusu yapılması gerekir. Dava konusu edilen bir suçla ilgili yapılan yargılamada ise Ankara Ağır Ceza Avukatına yani savunma makamına büyük bir iş düşmektedir.

Ağır Ceza Davaları

Ağır Ceza Davalarında asıl savunma sözlü savunmadır. Ankara ağır ceza avukatı aynı zamanda hatiptir. Kelimelerine hâkim olan tecrübeli ağır ceza avukatı, bu hâkimiyetini etkili bir silah olarak kullanır, tesir eden savunmalarıyla müvekkilinin suçsuz olduğuna mahkeme heyetini ikna etmeye gayret gösterir. Yazılı savunmayı ise avukat olmayan herhangi bir hukukçu da yazabilir. Ancak yazılı savunma, mahkeme salonunda hitabetin, vücut dilinin kullanıldığı sözlü savunmaya nazaran çok daha cılız ve kuvvetsiz kalmaktadır.

Ceza avukatı, Ankara veya başka hangi baroya kayıtlı olursa olsun Türkiye’nin her bölgesinde avukatlık yapabilmektedir. Yani ceza avukatı Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul gibi farklı şehirlerde bürosu bulunsa dahi örneğin Erzurum’da bulunan bir mahkemede sanık müdafiliği yapabilmektedir.

Ancak ceza avukatı Ankara’da avukatlık faaliyetini yürütüyorsa Ankara’da görülecek davaların takibinde aynı şehirde bulunan ceza avukatı ile çalışılması hem davanın sanığı için hem de ağır ceza avukatı için daha sağlıklı olacaktır.

Kısaca ağır ceza davaları ile ağır ceza avukatları ilgilenmektedir.

Hangi Davalar Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmektedir

İşlendiği iddia edilen bir suçun ağır ceza mahkemesinin yargılama görevi içerisinde olup olmadığı 5235 sayılı yasanın 12. Maddesinde kriterlere göre belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Bunlar:

 • Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;
 • Yağma suçu
 • Kasten adam öldürme suçu
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • İrtikap suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Resmî belgede sahtecilik suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç)
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Örneğin;
 • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • İşkence
 • Parada Sahtecilik
 • Nitelikli Dolandırıcılık

Ankara Ağır Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Ankara ağır ceza avukatı hangi davalara bakar sorusuna cevap arıyor olabilirsiniz. Bizlerde sizlere verdiğimiz hizmetleri, Ankara ceza avukatı olarak kısaca değindik. Genellikle şu konularda müvekkillerimizin yanlarında oluyoruz:

 1. Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 2. Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında taraf vekilliği,
 3. Bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında taraf vekilliği,
 4. Ağır Ceza Avukatı olarak Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarında sanık müdafiliği,
 5. Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 6. Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 7. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği,
 8. Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 9. Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 10. İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 11. İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurularda Ankara ağır ceza avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ankara En İyi Ceza Avukatı

Ağır Ceza Davaları, kişilerin özgürlüklerinin ellerinden alınması, hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilmesi gibi oldukça önemli sonuçlar doğurabildiğinden Ankara’da davası görülen neredeyse herkes Ankara en iyi ağır ceza avukatı ile çalışmak istemektedir.

Ankara Ağır Ceza avukatları arasında en iyi ağır ceza avukatı diye bir ayrım yapabilmek mümkün değildir. Her bir kimse için en iyi ceza avukatı kendisi için en iyisi olacağını düşündüğü avukattır. Ankara ağır ceza avukatı arayışına giren kişilere böylesi davalar ile daha önceden karşılaşan arkadaşları veya dostları ağır ceza avukatı tavsiye etmektedirler.

Tecrübeli Ankara Ağır Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Ağır Ceza davaları oldukça ciddi yargılamalardır. Eğer hakkınızda ağır ceza mahkemesinde bir dava açıldıysa mahkûm olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Olası bir mahkûmiyet kararı, hayatınız ile ilgili kurduğunuz tüm planları ve aile hayatınızı alt üst edecektir.

Bu sebeple tecrübeli ağır ceza avukatıyla muhakkak kendinizi temsil ettirmek zorundasınız. Çünkü ağır ceza davalarının birçoğunda soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tecrübeli ağır ceza avukatından alacağınız hukuki yardımla birlikte etkin pişmanlık, zarar giderme gibi cezayı hafifleten veya ortadan kaldıran yasal imkanlardan faydalanarak mahkûm olmaktan kurtulabilir böylece hayatınızın geri kalanını özgür bir birey olarak geçirebilirsiniz.

Bu sebeple hakkınızda yürütülen bir soruşturma veya açılmış bir ağır ceza davası bulunuyorsa Ankara Ağır Ceza Avukatı Hüseyin Emre Dereli ile irtibat kurabilirsiniz.

Ankara'da Ağır Ceza Avukatı İletişim Bilgileri Nedir?

Ankara Ağır Ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız, avukatın adını, soyadını veya baro sicil numarasını biliyorlarsa bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinden iletişim kurmak istedikleri ceza avukatını sorgulayıp iletişim bilgilerini öğrenebilirler. Ağır ceza avukatı arayışında olan vatandaşlarımız eğer kendilerine ağır ceza avukatı tavsiye edilmişse bu ağır ceza avukatı ile de internet sitesinde bulunan avukatlık bürosu telefon numarasını arayarak iletişim kurabilirler.

Telefon ile Ankara’da ağır ceza avukatına ulaşmak için:

E-mail ile ağır ceza avukatına ulaşmak için mail adresleri:

 • dereli@dereli.av.tr
 • iletisim@dereli.av.tr

Ağır ceza ile ilgili sık sorulan sorular:

Ankara Ağır Ceza Avukatı olarak dava dosyanızda vekilliğinizi üstlenen avukat hakkınızda mutlaka beraat kararı alacağını düşünmeyiniz. Zira hakkınızdaki mahkûmiyet veya beraat kararını verecek olan kişi avukatınız değil ağır ceza mahkemesidir. Bir saniye sonra nefes alabileceğimizin garantisini dahi kimse veremezken ağır ceza yargılamasında kesin beraat alacağınızı düşünmek ya da böyle bir garantiyi beklemek hayal kurmaktan başkaca bir şey değildir.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararı verdiği birçok dava dosyası İstinaf aşamasında veyahut Temyiz aşamasında bozulmaktadır. Tam tersi ağır ceza mahkemesinin mahkûmiyet hükmü kurduğu bir dosya istinaf veya temyiz aşamasında yine bozulabilmektedir. Milyonlarca sayıda Yargıtay kararı olmasının da asıl sebebi budur. Ağır Ceza Avukatınız sizlere dava dosyanızla ilgili olarak ancak bir öngörüde bulunabilir.

Ağır Ceza Davanızda, dava dosyanız karar çıktıktan önce veya sonra bir ağır ceza avukatı ile görüşerek, ücreti mukabilinde dava dosyanızı inceletebilirsiniz. Dosyanızın incelenmesiyle ilgili olarak aldığınız danışmanlık hizmetinde dosyayı inceleyen ağır ceza avukatı dava dosyanızdaki hukuka aykırılıkları, gözden kaçanları ve öngörülerini sizlerle paylaşır ve hukuki değerlendirmeleriyle sizlere yardımcı olur.

Ankara ağır ceza avukatı arıyorum diyorsanız ilk araştırdığınız şey büyük ihtimalle Ankara ağır ceza avukatları listesi gibi bir listedir ancak böyle bir liste bulunmamaktadır. Avukatlar belli branşlarda uzmanlaşabilir ve kendilerini uzman ağır ceza avukatı olarak tanıtabilir. Böyle bir tanımlama avukatın aldığı özel bir eğitimden kaynaklanmamaktadır. Avukat edindiği mesleki tecrübe ve dosya yoğunluğuna göre bu branşlara yoğunlaşır.

Ağır ceza avukatlarının listesini google.com.tr adresinden aratabilirsiniz.

Daha detaylı arama için: Tıkla

Ağır Ceza Avukatı vekalet ücretleri,
ağır ceza davasında taraf vekilliği yapan avukatların müvekkillerinden talep ettiği avukatlık vekalet ücretidir. Ağır Ceza Avukatı Ücreti 2022 yılı itibariyle asgari 10.250,00 Türk lirasıdır. AAÜT olarak adlandırılan bu asgari tutar 20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca Avukatlık Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamamaktadır. Avukatın AAÜT altında veya ücretsiz olarak iş yapması disiplin suçudur. Ankara Ağır Ceza Avukatları olarak Dereli Avukatlık Bürosunda bahsi geçen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Ağır Ceza Davası Avukatı Ücreti yukarıda belirtildiği gibi 10.250,00 TL olmakla birlikte, avukatlık büromuzda 15.000,00 TL’nin altında ağır ceza davalarında avukatlık hizmeti verilmemektedir.

Evet, avukatınızın işlemleri yapabilmesi ve sizi savunabilmesi adına noterden kendisine bir vekalet vermeniz gerekmektedir. Vereceğiniz vekalet üzerinde yapacağınız işlemler genel olarak belirtilmiş olacaktır.

Ülkemizin başkenti Ankara isimli şehrimizde toplamda 37 adet ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır. Bu mahkemelerin tümü ise Merkez Bina genelinde hizmetlerine devam etmektedir.

Ankara Ağır Ceza Avukatlık ücreti, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava başına peşin olarak avukata ödenir. Dereli Avukatlık Bürosunda ağır ceza avukatlık ücretini peşin veya kredi kartınız ile 12 taksite kadar taksit imkanlarından faydalanarak veya kripto para varlıklarınızı kullanarak ödeyebilirsiniz.

Ağır ceza davalarında yargılama giderleri kamu tarafından yapılmaktadır. Eğer ağır ceza davasında müşteki tarafıysanız sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulsun ya da kurulmasın aleyhinize bir yargılama giderine hükmedilmemektedir.

Ağır ceza davasında sanık olarak yargılanmakta iseniz hakkınızda mahkûmiyet hükmü kurulduğunda mahkemece yapılan masraflar tarafınıza yükletilmektedir. Bu masraf dava dosyasında yapılan giderlere göre bazen bir tebligat masrafıyla sınırlı kalırken, dosyada bilirkişi incelemesi vb. ek masraf gerektiren incelemeler yapılmış ise daha fazla miktarlara çıkabilmektedir.

Sanık olarak yargılanmak olduğunuz ağır ceza davası beraat kararı ile sonuçlanmışsa, tutuklu kaldığınız süre boyunca haksız tutuklamaya ilişkin tazminat talep hakkınız doğmakta lehinize vekalet ücretine hükmedilmektedir. Ancak ceza yargılamalarında sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca avukata aittir.

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Kanun tarafından belirlenmiş ceza miktarları bakımından ağır ceza gerektirmekte olan suçlara bakmak ile görevli olan mahkemeler olarak bilinmektedir. İlk derece ceza yargılamasını yapmaktadırlar.

Müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere Ağır Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

Ağır ceza avukatı nedir?

Günümüzde artan sosyal ilişkiler, beraberinde anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklardan doğan bazı suçların oluşmasını getirmektedir. İnsanların öfke kontrolünün olmaması ya da farklı etkenlerden dolayı pişman olabilecekleri olaylar yaşanabilmekte ve sonrasında ağır ceza mahkemelerine konu olan olaylar karşımıza gelebilmektedir.

Ağır ceza mahkemelerinde görülecek olan davalarda uzman olan, konuya fazlasıyla hakim ve alanında birçok başarısı olan avukatlara ise Ağır Ceza Avukatı ismi verilmektedir.

Ağır ceza avukatları aşağıda yer alan ve ağrı ceza avukatları tarafından savunması yapılabilecek suçlar ile ilgilenmektedir. Ağır ceza avukatları hem mağdurların yanında hem de sanıkların yanında duruşmaya katılabilmekte ve görevlerini yerine getirebilmektedir.

Ankara Ağır Ceza Avukatı, ceza kanununda yer alan ceza davalarına ve ağır ceza davalarına bakmaktadır. Ceza davaları ile yakından ilgilenmekte olan Ankara Ağır Ceza Avukatı, girmiş olduğu davalarda her zaman yüz güldüren sonuçlar almayı başarmıştır. Ankara Ağır Ceza Avukatı, hem müştekilerin hem de suçlu sıfatına düşmekte olan bireylerin savunmalarını başarılı bir şekilde yapmaktadır.

Kanunda suç olarak belirlenmiş olan davranışlardan bir ya da birkaçını ifa etmesiyle savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan kişiler, soruşturma işlemi başlamasıyla birlikte savunma hakları da doğmaktadır. Soruşturmanın başlaması ve savunma hakkının doğması ile ceza avukatlarının görevleri de başlamaktadır.

Ceza Avukatı Nedir?

Özel hukuk yerine ceza hukuku ve buna ilave olarak infazı ile ilgilenmekte olan ve kendisini bu alanda geliştirmiş olan avukatlara, ceza avukatı denmektedir. Bu kişiler, Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olan kanunlarda suç ya da ceza olarak sayıla konularla, hakkında soruşturma başlatılıp suçlu durumuna gelen kişilerin savunmalarını yapan ve müştekilerin şikayet haklarını kullandıkları sırada nasıl bir yol izleyeceği hakkındaki konular ile ilgilenmektedir.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ceza Hukuku’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda yer almakta olan suçlardan diğerlerine nazaran daha ağır özelliğe sahip suçlar ile ilgilenmekte olan, bu konulara diğer avukatlardan daha fazla hakim olan avukatlara Ağır Ceza Avukatı denmektedir. Bu avukatlar, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla ilgilenmektedir. Ankara Ağır Ceza Avukatı, diğer avukatlara nazaran ceza davaları ve ağır ceza davaları ile fazlaca ilgilenmektedir.

Ankara Ağır Ceza Avukatı, hazırlamış olduğu iddianame ile müvekkilinin taleplerini ve haklarını belirtmektedir. Suçlu sıfatının kaldırılması ve soruşturmanın kapatılması adına gerekli olan tüm işlemleri başarılı bir şekilde yapmaktadır.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.