Aile Hukuku

Aile Hukuku, toplumu oluşturan bireylerin oluşturduğu aile birliğinin mutlu ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak için çıkarılmıştır.

Kimse gelecekte inşa ettiği evinin yıkıldığını görmek istemez. Aile bireyleri arasındaki uyumsuzluk ve davranış sorunları tüm ailenin evde devamlılığını engelleyebilmektedir. Boşanmak istenmese de boşanma gündeme gelebilir. Duygusal ve hukuki bir süreç olan boşanmanın en etkin şekilde kontrol altına alınması ve her iki tarafın da haklarının korunarak en etkin biçimde sona erdirilmesi tüm aile bireyleri için çok önemlidir.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, nişanla başlayan ve sonrasında ortaya çıkabilecek tüm sorunlarla biten, eşlerin ayrılmasını sağlayan, çocukların hak ve menfaatlerini koruyan evliliğe hükmeden hukuktur. Kadınların yanı sıra, vesayet konularında karar verme yetkisine sahip olan mahkemeler, istismar durumunda yasal olarak gerekli yaptırımları sağlar. Türk Medeni Kanunu ile getirilen hukuk kuralları bu mevzuatın temelini oluşturmaktadır.

Aile hukuku, ailede ve toplumda barış ve huzurun korunması için hayati öneme sahiptir. Aile yapıları ve bu yapılardan doğabilecek sorunlar, aile mahkemeleri gibi aile hukukuna özgü ve çok önemlidir. Düzenin korunmasına katkıda bulunan tüm yasal uygulamaları denetlemekle yükümlüdürler.

Aile Hukukunun Kapsamı Nedir?

Aile hukukunun kapsamı doğası açıkça anlaşılmalıdır. Aile ile ilgili kanunlar, aile ilişkilerini düzenleyen bir konudur.

Aile hukuku, TMK ‘da velayet, evlilik hukuku ve akrabalık hukuku olmak üzere üç alt başlıkta düzenlenmektedir. Bu bağlamda aile hukukunun kapsadığı konular arasında kayyımlık, nafaka, vesayet, çocuk hakkı, çocuk hakları, kadın hakları, çocuk nafakası hakları, velayet ve babalık bulunmaktadır.

Aile Hukuku Konuları

Medeni hukukun bir parçası olan aile hukukuna ilişkin hukuk, aile ile ilgili konuları ilgilendiren özel konuları olan bir daldır. Aile hukuku denilince akla nişan, evlenme, boşanma şartları ve mal rejimi, aile konutu ve eşlerin ve çocukların nafaka hakları velayet, evlat edinme ve boşanma gibi konular gelmektedir. Genel anlamda birçok alanı kapsayan aile hukuku şunları içerir:

 • Evlilik öncesi anlaşmalar,
 • Çiftler arası anlaşmalar ve mülk paylaşımı için sözleşmeler,
 • Evlendikten sonra mal paylaşımı boşanma davaları,
 • Boşanma davaları ve diğer davalarda katkı payını tahsil etmek,
 • Evlenmeden sonra çocukların velayetinin değiştirilmesi,
 • İhtilaflı veya çekişmeli olmayan tasfiye davaları,
 • Evliliğin iptali davaları,
 • Nafaka ve tazminat içeren davalar,
 • Evlilik birliğinde tarafların satın aldığı malvarlığının paylaşımı ve mal paylaşımı durumları,
 • Babalık anlaşmazlıkları,
 • Velayet davaları,
 • Soy bağının reddine ilişkin yasal işlemler.

Boşanma davası

Aile hukukunun konularından biri olan boşanma davası en çok merak edilen ve üzerinde çalışılan sorular arasında yer almaktadır.

Boşanma davaları ise, aksine, tarafların mahkemeleri nezdinde dava sürecinde verilen kararın, ilgili Nüfus Müdürlüğünde nüfus kütüğüne resmi olarak tescil edilmesini sağlar. Çekişmeli veya çekişmeli boşanma davaları gibi çeşitli boşanma davaları vardır. Aile mahkemesinde olduğu gibi özel hukukta da çeşitli usullere göre bakılan dava türlerinden biri olan boşanma, hukukun sınırları içine giren bir dizi nedenlere dayandırılabilir.

Velayet davası

Boşanma davalarında en çok bilinen konu velayettir. Bu, velayet uyuşmazlıklarında görülebilen bir sorundur. Özellikle mirastan çocuğun payı genellikle velayet verilecek kişinin listesinde yer alıyorsa. Nafaka ihtilafları bağımsız olmakla birlikte ihtilaf konusu olabilmektedir. Bu durumlarda, hukuk kuralları ve hakimlerin cezaları bile bazen her zaman işe yaramamaktadır. Özellikle babalar çocuklarına nafaka ödemekten çekiniyor.

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku ile ilgili konularda güvenilir bir aile hukuku avukatından yardım almak esastır. Sosyal sistemle ilgili olarak yaşadığımız ülkede haklar tanınmamakta ve aileler bu arayışlarını aile mahkemelerinde avukatlara başvurarak sonlandırmaktadır.

Ülkemizde velayet, mal paylaşımı, boşanma, nafaka, boşanma, tazminat gibi aile hukukuna ilişkin pek çok alanda tatsız durumlarla karşı karşıya kaldık. Hukuk Bürosu, profesyonel aile avukatlarından oluşan ekibiyle birlikte, bilgi ve birikimlerini kullanarak ailelerin bu konulardaki olumsuz deneyimlerini değiştirecektir. Aileler için avukatlar, saygınlığı korurken yasal boyuta odaklanarak aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur. Aile üyeleri arasındaki evlilik töreninin bir unsuru olmayan mutluluk, yasal gereklilikler yerine getirildiği takdirde boşanma ile elde edilebilir.

Ankara aile hukuku avukatları sizler için doğru seçimlerden birisi olabilir. Ankara aile avukatı arayışı esnasında sizlere güvenilir kaynaklardan birisi olan Av. Hüseyin Emre Dereli ön planda olduğunu belirtebiliriz.

Av. Hüseyin Emre Dereli ‘ye ulaşmak için www.dereli.av.tr adresini kullanabilirsiniz.

Avukat Ücret Teklifi

Aşağıda yer alan formu doldurduğunuz takdir de, yetkili Dereli Hukuk Bürosu avukatları sizi arayarak fiyatlandırma hakkında bilgi verecektir.

  Sorunuzu yazınız
  Ankara Dereli Avukatlık
  Merhaba. Ben Avukat Hüseyin Emre Dereli.
  Soru veya taleplerinizi buradan veya 0 (312) 260 06 06 numaralı telefon hattımızdan iletebilirsiniz.